Seminár:
Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územné konanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. 

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 27.8.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • definovanie pojmov navrhovateľ, stavebník a rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • druhy územných rozhodnutí,
 • dokumentácia pre rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov v rozhodovaní o umiestnení stavby,
 • vlastnícke alebo iné práva navrhovateľa k nehnuteľnostiam v územnom konaní,
 • obsah návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby,
 • platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby,
 • činnosti, pre ktoré nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie ich vykonania,
 • činnosti, na vykonanie ktorých postačí ich ohlásenie,
 • možnosť spojenia stavebného konania s územným konaním,
 • obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
 • stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov pre stavebné konanie,
 • vlastnícke, alebo iné práva stavebníka k nehnuteľnostiam v stavebnom konaní,
 • obsah žiadosti o vydanie stavebného povolenia,
 • platnosť stavebného povolenia,
 • návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vzťah komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky ku kolaudačnému konaniu,
 • odporúčaný postup pri zabezpečovaní kolaudačného konania.

 

Poznámky

 • diskusia k jednotlivým témam bude prebiehať súbežne s témami,
 • počas seminára možno diskutovať aj o ďalších problémoch z oblasti investičnej výstavby,
 • ku každej téme budú uvádzané aj praktické skúsenosti a odporúčania prednášateľa. 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom možnosť oboznámiť sa s požiadavkami kladenými na územné konanie, na stavebné konanie a na kolaudačné konanie stavieb. Taktiež sa dozviete viac informácií o činnostiach stavebníka pri zabezpečovaní obsahu a rozsahu podkladov a dokumentov potrebných pre tieto konania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Stavebníci a oprávnení zástupcovia stavebníkov, ktorí vykonávajú všetky činnosti potrebné pre zabezpečenie riadneho priebehu predmetných konaní.

Lektor

Ing. Vladimír Hanzel

Ing. Vladimír Hanzel

Časový harmonogram

Termíny a prihlásenie - Od rozhodnutia o umiestnení stavby po kolaudáciu

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 27.8.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.12.2019
 • Ing. Vladimír Hanzel
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  Verejná správa online

Odborné publikácie:  Bezpečnosť práce