Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu. 

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

 • Základné zmeny, ktoré prinesie nové Nariadenie GDPR
 • Ako viesť dokumentáciu v školskom zariadení:
  •  informačné systémy
  •  kamerové systémy
  •  oprávnené osoby
  •  zodpovedná osoba
  •  bezpečnostné opatrenia
  •  záznamy o spracovateľských činnostiach
  •  povinné posúdenie vplyvu
  •  súhlas žiakov a rodičov
 • Praktické dôsledky pri nesplnení povinností
 • Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov
 • Nové povinnosti voči žiakom, rodičom žiakov, zamestnancom a praktické dôsledky
 • Konkrétne kroky, ako začať s prípravou na GDPR, ako si zvoliť priority a časový harmonogram
 • Praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu. Získajte poznatky v problematike ochrany osobných údajov vo vzťahu k školským zariadeniam, tak aby ste spracúvali osobné údaje žiakov a ostatných osôb v súlade GDPR a vyhli sa tak vysokým pokutám.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

riaditeľom, vedúcim zamestnancom, učiteľom a prevádzkovateľov školských zariadení vrátane vysokých škôl 

Lektor

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.