Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa školstva

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur, alebo 4% obratu. 

Obsahová náplň

 • Základné zmeny, ktoré prinesie nové Nariadenie GDPR
 • Ako viesť dokumentáciu v školskom zariadení:
  •  informačné systémy
  •  kamerové systémy
  •  oprávnené osoby
  •  zodpovedná osoba
  •  bezpečnostné opatrenia
  •  záznamy o spracovateľských činnostiach
  •  povinné posúdenie vplyvu
  •  súhlas žiakov a rodičov
 • Praktické dôsledky pri nesplnení povinností
 • Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov
 • Nové povinnosti voči žiakom, rodičom žiakov, zamestnancom a praktické dôsledky
 • Konkrétne kroky, ako začať s prípravou na GDPR, ako si zvoliť priority a časový harmonogram
 • Praktické skúsenosti a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie

Komu je určený

riaditeľom, vedúcim zamestnancom, učiteľom a prevádzkovateľov školských zariadení vrátane vysokých škôl 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.