Seminár

Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Cieľom seminára je poskytnúť učastníkom základnú orientáciu v obchodnom práve s ktorým prichádzajú každodenne do kontaktu pri svojom podnikaní. Základnými oblasťami seminára sú obchodné spoločnosti a obchodnoprávne zmluvy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Druhy obchodných spoločností
 • Orgány obchodných spoločností (kto môže konať za obchodnú spoločnosť?)
 • Uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka?
 • Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 • Zánik záväzku (zmluvy)
 • Vybrané zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka:
  • kúpna zmluva
  • zmluva o dielo
  • zmluva o kúpe prenajatej veci
  • zmluva o úvere
  • mandátna zmluva
  • zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Komu je určený

štatutárom firiem (konateľom, členom predstavenstva), manažérom, zamestnancom, ktorí majú na starosti prípravu zmlúv, samostatne zárobkovým činným osobám

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.