Lektor seminárov Verlag Dashöfer

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí od roku 2004 v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa venuje právnemu zastupovaniu klientov v súdnych konaniach (najmä ochrana osobnosti, spory vyplývajúce zo záväzkovoprávnych vzťahov, správne súdnictvo), a správnymi orgánmi, ako aj obhajobe v trestnom konaní. Okrem toho vypracúva a kontroluje rôzne typy zmlúv pre fyzické aj právnické osoby. Bol členom právneho tímu pre reformu verejnej správy tzv. ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa). Má bohaté lektorské skúsenosti z akademickej pôdy, ale posledné roky sa zamierava na odborné špecializované vzdelávanie.  

Máte záujem o školenie na mieru s týmto lektorom?

Radi pre Vás pripravíme školenie na mieru s daným lektorom. Kontaktovať nás môžete na adrese zuzana.cmorejova@dashofer.sk alebo pomocou nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Input:

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s r. o.
Železničiarska 13, P. O. Box 323, 814 99 Bratislava
Email: info@dashofer.sk
Tel: 02/33 00 51 01

Sídlo podnikania: Železničiarska 13
Zapísaná v ORSR, odd. Sro. vl. 15765/B
IČO: 35730129