Seminár

Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Príručka predstavuje metodiku na realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t. j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Príručka zakotvuje jednotné pravidlá postupov verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá na posudzovania možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy, by mali byť s novými pravidlami oboznámení.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

  • Nové pravidlá na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
  • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
  • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
  • Konflikt záujmov
  • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
  • Kontrola priebehu verejného obstarávaní a kontrola kartelového konania

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Juraj Tkáč je spoluzodpovedný za oblasť verejného obstarávania. Je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

12.5.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

12.5.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

4.10.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

4.10.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

18.12.2023

ONLINE

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

18.12.2023

Bratislava

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.