Seminár

Nastavenie odmeňovania a benefitov

Martina Kotvan Belišová

Viete ako správne nastaviť odmeňovanie vo vašej firme? Aké sú trendy v poskytovaní benefitov?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Nastavenie odmeňovania a benefitov

Dizajn odmeňovania a benefitov

  • Význam odmeňovania a benefitov v životnom cykle zamestnanca.
  • Hlavné faktory ovplyvňujúce efektivitu odmeňovania a benefitov.

Stratégia odmeňovania

  • Finančné vs. nefinančné odmeny.
  • Modely odmeňovania.

Optimalizácia v poskytovaní benefitov

  • Druhy benefitov a ich vplyv na motiváciu zamestnancov.
  • Trendy v poskytovaní benefitov.

Komunikácia a implementácia

  • Postupy pri zavádzaní a implementovaní.
  • Monitorovanie účinnosti odmeňovania a benefitov.

Komu je určený

Školenie si zvoľte, ak:

  • Chcete si prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti v oblasti HR a dosiahnuť vyššiu úroveň odbornosti Ste HR špecialista, HR generalista či HR manažér a máte potrebu doplniť si svoje vedomosti o aktuálne pohľady

Harmonogram školenia: Nastavenie odmeňovania a benefitov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Nastavenie odmeňovania a benefitov

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.