Seminár:
Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-13.30

Téma

Seminár Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020. Kuzy sú vedené v malých skupinách účastníkov s možnosťou diskusie a individuálneho prístupu zo strany lektora.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 28.9.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Novely ZP 2020 – vysielanie zamestnancov, dovolenka a ďalšie,
 • Novely ZP – príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2020,
 • Aktuálne pracovnoprávne problémy v praxi, najčastejšie porušovanie Zákonníka práce – evidencia dochádzky, stupne náročnosti práce, náležitosti pracovnej zmluvy, dohody/.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na tomto školení Vám odborníčka z praxe zodpovie všetky otázky týkajúce sa zmien v Zákonníku práce a nevyhne sa ani téme príspevku na rekreáciu a ďalším novinkám. Priestor na diskusiu je samozrejmosťou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní. 

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

 • 28.9.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.9.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 24.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 24.2.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.6.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 27.9.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 27.9.2021
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.