Seminár

Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Seminár Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020. Kuzy sú vedené v malých skupinách účastníkov s možnosťou diskusie a individuálneho prístupu zo strany lektora.

Obsahová náplň

 • Novely ZP 2020 – vysielanie zamestnancov, dovolenka a ďalšie,
 • Novely ZP – príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2020,
 • Aktuálne pracovnoprávne problémy v praxi, najčastejšie porušovanie Zákonníka práce – evidencia dochádzky, stupne náročnosti práce, náležitosti pracovnej zmluvy, dohody/.

Komu je určený

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

24.2.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

24.2.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

2.6.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

2.6.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

27.9.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová

27.9.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.