Konferencia

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2023 - zmeny v DPH, DZP, účtovníctve, daňovom poriadku, v sociálnom a zdravotnom poistení - 17. ročník

Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Júlia Pšenková, Ing. Martina Švaňová

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť od 1.1.2023. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Júlia Pšenková.

1.12.2022

8.45-16.00

ONLINE

189 EUR

23.1.2023

8.45 - 16.00

ONLINE

189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:45

  Začiatok online konferencie

 • 8:45 – 10:15

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2023, Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2023

 • 10:15 – 10:30

  Prestávka

 • 10:30 – 11:45

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2023

 • 11:45 – 12:15

  BLOK otázok a odpovedí

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2023

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2023.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Zavedenie elektronického potvrdzovania PN
  • Zrušenie odvodovej úľavy pre tzv. dlhodobo nezamestnaných.
  • Zmeny v oznamovacích povinnostiach.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.
  • Zvýšená výmera dovolenky a jej výpočet.

  Zmeny pri výpočte exekúcií

  • Nové nepostihnuteľné sumy od 1.1.2023.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Od dane oslobodené plnenia.
  • Ročné zúčtovanie dane – termíny
 • 14:15 – 14:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:30 – 15:45

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2023

  • Novely daňového poriadku schválené a aj účinné v priebehu roka 2022 a od 1.1.2023
  • Informácie k novelám z.č. 67/2020 Z.z. (lex corona) schválených a aj účinných v priebehu roka 2022
 • 15:45 – 16:00

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

 

Mediálny partner

education

Sprievodný program

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov. Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov)…

Ďalšie semináre lektora

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k351/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

1.12.2022

ONLINE

23.1.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.