Seminár

Máte zdravú firmu? Rastie jej hodnota?

Inšpirácia pre majiteľov a konateľov firiem

Dr. Milan Veščičík

Aj vy sami si možno kladiete otázku, čo je pre vašu firmu najdôležitejšie. Je to výkon alebo riziko? Ako môžeme ovplyvniť rast firmy? Tieto a ďalšie odpovede sa pokúsime nájsť na bezplatnom hodinovom seminári s vynikajúcim lektorom Dr. Milanom Veščičíkom.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Máte zdravú firmu? Rastie jej hodnota?

1. Je teraz pre firmu dôležitejší výkon alebo riziko?

Majiteľ od firmy očakáva dosahovanie výkonov v podobe tržieb, účtovného zisku alebo reálnych peňazí. Zvýšeným tlakom na výkon rastie aj riziko podnikania. Ako nájsť rozumný balans?

2. Aké choroby odhalí súvaha?

Podobne ako človek, aj firma nemusí byť úplne zdravá. Manažment by mal zodpovedať majiteľovi firmy za dosiahnutie a udržanie primeraného zdravia.

3. Čo prezradí výsledovka?

Výkaz ziskov a strát (výsledovka) obsahuje dosahované tržby, výnosy a súvisiace náklady, končí ziskom po zdanení. Daňová optimalizácia môže skresliť jej výpovednú hodnotu. Ako vyriešiť tento rozpor?

4. Ako môžeme ovplyvniť rast hodnoty firmy?

Každého majiteľa by mala zaujímať aj trhová hodnota firmy, hoci ju momentálne neplánuje predať. Ktoré parametre ovplyvňujú jej výšku? Čo môžeme urobiť pre nárast jej hodnoty?

Komu je určený

všetkým záujemcom o danú problematiku

Harmonogram školenia: Máte zdravú firmu? Rastie jej hodnota?

HARMONOGRAM:

13:30 - 14:00 - registrácia
14:00 - 15:00 - prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Máte zdravú firmu? Rastie jej hodnota?

Dr. Milan Veščičík

Riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5 Milan Veščičík je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií.…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.