Certifikovaný seminár

Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Milan Seliak

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí v oblasti poznania a práce s dátami B2B. Cieľom je pripraviť kompetentné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností.

Kurz je zložený z dvoch modulov. Prvá časť kurzu je zameraná na zdroje, analýzu dát a ich efektívne využívanie. Rovnako rieši dáta a ich spracovanie z pohľadu GDPR. Druhý modul je technický, zameraný na zložité funkcie a makrá v programe Excel a programovací jazyk SQL. V trvaní 7 dní ponúkneme účastníkom kvalitné informácie použiteľné v praxi v podaní expertov z odboru. Kurz je akreditovaný MŠVVŠ SR.

Obsah školenia: Špecialista informácií a dát B2B

1. modul: Špecialista informácií a dát B2B

1. deň: Zdroje dát, analýza dát a registrov

Školenie: Milan Seliak (9.00 – 14.00)

 • Informácie a dáta B2B – zdroje dát, prehľad
 • Štátne zdroje a registre – prehľad registrov a Open data (orsr, zrsr, registeruz atď.)
 • Negatívne štátne registre – prehľad zdrojov a obsah databáz neplatičov
 • Komerčné neštátne registre a databázy– prehľad databáz (Finstat, Crif, Bisnode, Imper atď.)
 • Zahraničné databázy – prehľad zahraničných databáz
 • Analýza registrov a databáz – aké informácie poskytujú, aká je aktuálnosť, ako sa dajú strojovo napojiť na interné systémy
 • Otázky a diskusia

2. deň: Efektívne využívanie dát

Školenie: Milan Seliak (9.00 – 14.00)

 • Dáta s pridanou hodnotou – skóringové hodnotenia, bonitné modely
 • Sledovanie väzieb v údajoch – aké väzby je dobré sledovať, o čom väzby vypovedajú
 • Dôležité historické dáta – čo môžeme v historických dátach nájsť, ako sú užitočné pre biznis
 • Praktické ukážky – ukážky reálnych príkladov práce z informáciami, ako správne dáta čítať, ako si urobiť selekciu, ako vybrať správnu cieľovú skupinu pre svoj biznis, čo je dôležité monitorovať a ako nastaviť automatizované sledovanie príležitostí a rizík
 • Efektívne využívanie informácií – ako vďaka informáciám nájsť nový obchodných partnerov, ako znížiť obchodné riziko...
 • Otázky a diskusia

3. deň: Spracovanie dát a GDPR

Školenie: JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD. (9.00 – 14.00)

 • Kedy a akým spôsobom informovať dotknuté osoby
 • Za akých podmienok je možné verejne dostupne údaje ďalej spracúvať
 • Balančné testy v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 • Ako reagovať na žiadosti dotknutých osôb
 • Otázky a diskusia

2. modul: Excel pre pokročilých a programovanie v jazyku SQL

4. deň: Excel expert – jazyk VBA, základy objektového modelu Microsoft Excel

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Základy jazyka VBA

 • Premenné
 • Dôležité konštrukcie VBA
 • Text vo VBA
 • Čísla vo VBA
 • Dátum vo VBA
 • Základy objektového modelu Microsoft Excel
 • Objekt Application
 • Objekty Workbook a Worksheet
 • Kolekcia Sheets a Worksheets
 • Objekt Range
 • Grafy
 • Kontingenčné tabuľky

 5. deň: Excel expert – používateľské funkcie (UDF), programovanie ovládacích prvkov

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Používateľské funkcie (UDF)

 • Procedúry a funkcie
 • Použitie vlastných funkcií ako vzorcov v liste
 • Príklady používateľských funkcií

Programovanie ovládacích prvkov

 • Rozdiel medzi ovládacími prvkami typu ActiveX a Forms
 • Najpoužívanejšie ovládacie prvky
 • Ako pristupovať k ovládacím prvkom na liste cez VBA

6. deň: SQL – základy práce s databázami, úvod do SQL

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Základy práce s databázami

Návrh databázy

 • Ďalšie informácie
 • Typy tabuliek
 • Dátové typy MySQL
 • Tipy a triky pri návrhu databázy
 • Normalizačné pravidlá
 • Správa hierarchií
 • Vzťahy
 • Primárne a cudzie kľúče
 • Indexy
 • Pohľady
 • Ukážková databáza moja knižnica (správa knižnice)
 • Ukážková databáza moje fórum (diskusná skupina)
 • Ukážková databáza výnimky (zvláštne prípady)

Jazyk SQL

 • Úvod do SQL
 • Jednoduché dopyty (SELECT)
 • Zoradené záznamy (ORDER BY)
 • Výber zoznamov (WHERE, HAVING)
 • Prepojenie dát niekoľkými tabuľkami (JOIN)
 • Zjednotenie výsledkov dopytov (INNER, LEFT, RIGHT)
 • Zoskupené dopyty, agregačné funkcie (GROUP BY, SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
 • Zmena dát (INSERT, UPDATE a DELETE)
 • Tvorba nových tabuliek, databáz a indexov (CREATE, ALTER, DROP)

7. deň: SQL – príklady v SQL, programovanie v PHP

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Jazyk SQL

 • Príklady v SQL
 • Textové reťazce
 • Dátum a čas
 • Dátové typy ENUM a SET
 • Premenné a podmienky (IF, CASE)
 • Kopírovanie dát z jednej tabuľky do druhej
 • Kontingenčné tabuľky
 • Vnorené dotazy
 • Zaistenie integrity dát
 • Vyhľadanie duplicitných záznamov
 • Normalizácia tabuľky
 • Spracovanie prvých a posledných n záznamov
 • Výber náhodných záznamov
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Zamykanie
 • Transakcie

Programovanie

 • PHP
 • Funkcie mysql
 • Triedy, metódy a vlastnosti mysql
 • Vyčlenenie databázových funkcií do zvláštnej triedy
 • Zobrazenie výsledkov príkazu SELECT vo forme tabuľky
 • Znakové reťazce, kalendárne dáta, časy, BLOB a NULL
 • Hodnota NULL
 • Vkladanie viazaných dátových záznamov
 • Spracovanie vstupných informácií z formulárov
 • Celostránkové vyjadrenie výsledkov hľadania
 • Správa hierarchických dát
 • Optimalizácia rýchlostí
 • Unicode
 • Binárne dáta (BLOBy) a obrázky
 • Uložené procedúry
 • UP Administrátor

 

Komu je určený

Certifikovaný kurz Analytik dát je určený pre analytikov, vývojových analytikov, technických konzultantov, databázových administrátorov, databázových architektov, IT špecialistov, webových developerov, CRM špecialistov, SQL špecialistov.

Prvý modul kurzu bude zaručene užitočný aj pre riaditeľov, obchodných riaditeľov, marketingových manažérov, risk manažérov, ako aj pracovníkov, ktorí pracujú s firemnými informáciami.

Harmonogram

 Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:15  prednáška
 • 11:15 – 12:00  obed
 • 12:00 – 14:00  prednáška

Školenia:

1. modul: Modul Špecialista informácií a dát B2B

 1. deň: (17.2.2021, 4.10.2021)-  interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 2. deň: (18.2.2021, 5.10.2021)- interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 3. deň:(22.2.2021, 6.10.2021) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.

2. modul: Excel pre pokročilých a programovanie v jazyku SQL

 1. deň: (1.3.2021, 8.11.2021) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 2. deň: (2.3.2021, 9.11.2021) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 3. deň: (15.3.2021, 22.11.2021) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 4. deň:(16.3.2021, 23.11.2021) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.

Výhody kurzu

 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektorský tím zložený z odborníkov z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor školenia: Špecialista informácií a dát B2B

Ing. Miroslav Reiter DiS

Miroslav Reiter mudruje vo vlastnej firmičke IT Academy. Je certifikovaný Microsoft a dokonca aj Google tréner. Vyštudované 3 školy a ďalšie 4 školy študuje. Má za sebou 143 referencií z korporátnych a verejných inštitúcii,

43 certifikácii a 3217 vyškolených účastníkov. Jednou z jeho úchyliek je zbieranie Fuckupov a best practices, preto sa môžete…

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

Milan Seliak

Viac ako 20 rokov sa venuje podnikateľskému prostrediu v oblasti B2B dát. Participoval na zbere zaujímavých dátových zdrojov tak, aby vytvárali ucelené informácie, ktorým ľudia rozumejú a v podnikaní im pomáhajú správne sa rozhodnúť. Je aktívny v Asociácii poskytovateľov hospodárskych informácií a členom v Slovenskej asociácie podnikových…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.