Seminár

Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

Viete, ako pripraviť dobrú zmluvu na dodávku stavebných prác? Kurz je vedený skúseným odborníkom na prípravu projektov investičnej výstavby, ktorý vám vysvetlí základné princípy a pravidlá na prípravu zmluvy na projektové práce v súlade s podmienkami OZ a rovnako na podmienky FIDIC, s ktorými majú projektanti u nás málo skúseností.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

 • Rozbor naviacprác zmlúv o dielo a ich dopad na cenu diela
 • Zmluva o dielo na základe podmienok OZ
 • Typy a formy zahraničných zmlúv na stavebné práce (FIDIC ŽK, ČK)
 • Zmluva na stavebné práce na základe podmienok FIDIC – výhody, nedostatky
 • Požiadavky na Technické špecifikácie a štandardy materiálov
 • Požiadavky na jednoznačnosť a úplnosť zadania
 • Prílohy zmluvy, ich význam, rozsah, platnosť, previazanosť a použitie v ZoD
 • Požiadavky na súlad zmluvy s podmienkami VO
 • Nástroje na zabezpečenie plnenia dodávateľa (poistenie, zádržné z platieb, banková zábezpeka, penále)
 • Riziká investora v prípade nevhodnej zmluvy na stavebné práce
 • Ako (ne)pripraviť zmluvu o dielo

Komu je určený

Webinár je určený pre pracovníkov prípravy, oddelenia ponúk, investorov, projektantov, právnikov, technikov na prípravu projektov a ich ocenenia, ktorí sa venujú príprave investičnej výstavby a chcú znížiť riziko vyplývajúce zo zmlúv o dielo s priamym dopadom na priebeh stavebného projektu.

Harmonogram školenia: Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Ako pripraviť zmluvu na dodávku stavebných prác

Dr. Ing. Milan Oleríny

Má skúsenosti s prípravou a realizáciou 14 škôl v Čechách a na Slovensku, aktuálne pracuje na projektoch 4 škôl v ČR.

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.