Konferencia

LOOP 2023 – Logistics Opportunity - Ako prekážky otočiť na príležitosti

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog., Ing. Andrej Čatajský, Mgr. Martin Čech, Ph.D., ALog., Jozef Holop, Ing. Petr Jalůvka ALog., Ing. Peter Bílik, Ing. Jaroslav Mervart Ph.D., Ing. Jan Šáli, Filip Ježo, Marián Kandrik, Juraj Čadecký, Ing. Monika Cigáneková

V spolupráci s Logistickou akadémiou prinášame konferenciu: od Logistikov pre Logistikov!

 

Podujatie určené pre výrobné, dopravné a obchodné firmy, pre podnikateľov, manažérov a logistikov a všetky osoby zapojené do logistického reťazca.

Ako v neľahkej dobe zvládnuť náročné logistické zadania?

Prípadové štúdie, projekty z praxe, rady a tipy od profesionálnych logistikov!

 

Doba, v ktorej sme sa ocitli, prináša na jednej strane neuveriteľný technický pokrok a na strane druhej úplne nové prekážky.

Informačné technológie, umelá inteligencia, globálny vedecký výskum – to všetko je ohromujúce. Súčasne ale čelíme vplyvu globálnych katastrof do fungovania nášho sveta. Musíme prekonávať prekážky, o ktorých sme sa domnievali, že už nepatria do našej histórie. Každá prekážka je však zároveň príležitosť.

V logistike čelíme novým výzvam a preto nachádzame nové riešenia. Chopme sa preto šance navzájom sa inšpirovať a povzbudiť!

 

Ako prekážky otočiť na príležitosti?

Zameriame sa na aktuálne témy a zmeny pre logistikov.

Špičkoví tím odborníkov, trendové prednášky a hlavne zaručené cenné informácie pre vašu prax.

Logistické podujatie, kde logisti zdieľajú svoje riešenia a skúsenosti!

20.4. – 21.4.2023

8.30-16.00

Piešťany

400 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

1. DEŇ - 20.4.2023 

   • 08:30 – 09:30

    Registrácia účastníkov s občerstvením

   • 09:30 – 09:45

    Otvorenie konferencie moderátorom - začiatok 1. dňa konferencie

   • 09:45 – 10:15

    Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog., Logistická akademie

    Logistik – nové povolanie

    • Logistika bezpochyby patrí k najmladším a tým aj najnovším povolaniam, ktoré doba priniesla! Aké je "byť logistikom"? Ako sú logistici odmeňovaní? Je tento odbor rodovo vyrovnaný? Ako je logistika vnímaná top manažmentom firiem od korporácií až firmám rodinným? A kde získať logistickú kvalifikáciu? Odpovieme si tvrdými číslami aj radom zaujímavých príkladov.
   • 10:15 – 10:45

    Ing. Jaroslav Mervart, Ph.D., Chemosvit

    Stratégia firmy zameraná na flexibilitu a jej realizácia cez implementáciu SCM a zákazkovú logistiku

    • V dnešnej dobe dochádza k znižovaniu veľkosti zákaziek, ktorá je spojená so zvýšenou snahou marketingových oddelení priniesť na trh viacero rôznych produktov prispôsobených zákazníkovi - so zámerom odlíšiť sa od konkurencie, a takto sa presadiť na trhu. Aj z tohto dôvodu firmy v segmente B2B vyžadujú od svojich dodávateľov rýchlejšiu reakciu, aby sa tomuto trendu dokázali prispôsobiť. Kto tento trend dokáže zachytiť a cez sériu logistických projektov v praxi zrealizovať získava konkurenčnú výhodu. A práve tu je priestor pre optimalizáciu resp. nové nastavenie logistických procesov - nielen vo firme, ale v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci.
   • 10:45 – 11:10

    Prestávka

   • 11:10 – 11:40

    Jozef Holop, Heineken Slovensko, a.s.

    Logistické obchodné podmienky, tzv. LTT (logistics trade terms)

    • Ako môžu logistické obchodné podmienky pomôcť optimalizovať distribučnú a obchodnú sieť a prečo sú aj napriek tomu strašiakom pre obchodný tím.
   • 11:40 – 12:10

    Ing. Andrej Čatajský, Simplicity consulting

    Riadenie zásob a rýchla reakcia na zmeny v dopyte

    • V dnešnej turbulentnej dobe je dôležité vedieť rýchlo a efektívne reagovať na zmeny na trhu. To, ako firmy riadia zásoby a distribúciu, ovplyvňuje nielen fungovanie samotnej firmy, ale aj celého dodávateľského reťazca. Firmy sa snažia zmeny na trhu predvídať zbieraním veľkého množstva dát. Hľadajú sa chyby v externom prostredí, ale interné procesy sa nemenia. Flexibilná firma dokáže meniť svoje interné procesy podľa aktuálnej situácie na trhu a prežije aj turbulencie dnešnej doby. Absencia kvalitnej metodiky, nástrojov, slabá vizibilita a kontrola sťažujú firmám sa správne rozhodovať a vedieť pružne reagovať na zmeny. Investuje sa do IT, marketingu, alebo predaja, ale riadenie zásob je na pokraji pozornosti. A to aj napriek tomu, že to ako riadite zásoby, ovplyvňuje celý váš biznis.
   • 12:10 – 13:30

    OBED

   • 13:30 – 14:00

    Ing. Petr Jalůvka, ALog., DYNAMIC FUTURE

    Čo čakať a nečakať od digitálneho dvojčaťa

    • Dnes sa nám s digitálnymi dvojčatami roztrhlo vrece. Je tým pomenované všetko možné aj nemožné. Ako k tomuto pojmu pristupujeme my, čo je reálne, aké je to náročné, ako ho možno využiť. To všetko jasne a stručne na prípadovej štúdii realizovanej u nášho zákazníka.
   • 14:00 – 14:30

    Ing. Peter Bílik, ANASOFT

    Inteligentné riadenie skladu digitálnymi dvojčatami

    • Prípadová štúdia digitalizácie a automatizácie logistických procesov a skladového managementu inteligentným WES systémom v prevádzke spoločnosti Schnellecke Logistics. Projekt bol primárne zameraný na zabezpečenie efektívneho a plynulého toku materiálu na sklade Tier1dodávateľa komponentov pre automotive v režime Just-In-Sequence.
   • 14:30 – 15:00

    Ing. Jan Šáli, SALinvest

    Logistický audit - nutná podmienka dobrej automatizácie v internej logistike

    • V rámci príspevku sa dozviete ako dôležitý je logistický audit pre úspešnú realizáciu projektu automatizácie internej logistiky. Prípadová štúdia úspešne zrealizovaného projektu.
   • 15:00

    Ukončenie 1. dňa konferencie LOOP 2023

   • 18:30

    Večera, Večerný program

2. DEŇ - 21.4.2023

    • 08:30 – 09:00

     Registrácia účastníkov s občerstvením

    • 09:00 – 09:15

     Otvorenie 2. dňa konferencie moderátorom

    • 09:15 – 09:45

     Filip Ježo, MLog., Vaillant Group

     Ako sa pripraviť na aktuálne trendy a akým smerom sa bude uberať logistika do roku 2030?

     • Aké sú aktuálne trendy v logistike? Akým smerom sa bude uberať logistika do roku 2030 a ako sa na to pripraviť?
     • Ako sa budú meniť dodávateľské reťazce? Aké zmeny v spotrebiteľskom správaní možno očakávať?
     • Otázky a odpovede týkajúce sa celkového trendu v logistike pri pohľade z vtáčej perspektívy.
     • Tak ako nemožno oddeliť a izolovať jednu časť dodávateľského reťazca v danom čase, nemožno oddeliť ani pohľad do budúcnosti. Ak oddelíme jednu časť dodávateľského reťazca a nebudeme vnímať problematiku komplexne, môžeme mať pocit, že sme problém vyriešili, ale vypukne nám v inej časti reťazca. Ak budeme vnímať dodávateľský reťazec komplexne, ale budeme vnímať len súčasnosť, problém môže vypuknúť v budúcnosti..
    • 9:45 – 10:15

     Ing. Marián Kandrik, MLog., KIA Slovakia

     Chipová kríza, príčiny a výhľady do budúcnosti

     • Ako ovplyvnil nedostatok polovodičových súčiastok automobilový priemysel, príčiny krízy a výhľady do budúcnosti.
    • 10:15 – 10:45

     Juraj Čadecký, DP WORLD Logistics

     Eliminácia strát a maximalizovanie efektivity v logistických operáciách a procesoch

     • Celý logistický reťazec aktuálne trpí výraznou nestabilitou a obrovským nárastom nákladov. Keďže logistické náklady značne ovplyvňujú finančnú situáciu spoločností, je našou snahou o ich maximálne zníženie. Toto vieme dosiahnuť viacerými spôsobmi. Jedným z kľúčových aspektov k dosiahnutiu výsledku a k pristúpeniu na ďalšie kroky, je mať dokonalú telemetriu logistických operácií v rámci spoločnosti. Následne vieme pristúpiť k opatreniam, ktoré nám povedia presne koľko ľudí v ktorých oblastiach potrebujeme, aké je ideálne vybavenie a podobne. Týmto dosiahneme maximálnu možnú efektivitu, čo prispieva z znižovaniu nákladov a zvyšovaniu bezpečnosti.
     • Dovoľte, aby sme vám o tom povedali viac . . .
    • 10:45 – 11:15

     Prestávka s občerstvením

    • 11:15 – 11:45

     Ing. Monika Cigáneková, PROVEO

     Podniková kultúra ako kľúčový faktor dobrej logistiky - 2 strany jednej mince

     • V dnešnej dobe čoraz viac narážame na problémy s disciplínou, neplnením pridelených úloh včas, nedodržiavaním základných pravidiel hry a hlavne stupňujúcim sa stresom a direktívnym riadením. Výsledkom je čoraz väčšie napätie, zúfalstvo a odchod tých "dobrých a správnych" zamestnancov, z nadšencov zmeny sa stávajú operatívni záchranári, rúcajúce sa KPI, narastajúce backlogy zákazníkom interným i externým..
     • Kedy už nastal ten čas a ako z toho von?
    • 11:45 – 12:15

     Mgr. Martin Čech Ph.D., ALog., LOVEGISTICS

     Cena života

     • Hľadanie odpovedí na všadeprítomné otázky, ktoré nám nedajú spať, je najskôr prirodzenosťou človeka. A poslaním logistika. Vieme koľko stojí minúta prestoja na výrobnom zariadení, poznáme dopravné náklady na jednu zásielku, náklady na skladovanie každej palety, hravo meriame efektivitu využitia množstva dostupných zdrojov. Aká je však cena života? Preskúmajme spoločne pohľadom logistika filozofickú otázku starú ako ľudstvo samo. Odteraz už nebudete zaspávať a prebúdzať sa rovnako ako predtým...
    • 12:15

     TOMBOLA a Ukončenie konferencie LOOP 2023

    • 12:30

     OBED

Komu je určený

Pre všetkých profesionálov v oblasti logistiky a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku. Pre všetkých podnikateľov, manažérov a logistikov. Pre všetky osoby zapojené do logistického reťazca. Pre všetky výrobné a obchodné firmy.

Partneri

Organizátori konferencie

Konferenciu podporili:

Miesto konania

PREZENČNE:

Elektrárňa Piešťany,
Staničná 2334/51,
921 01 Piešťany

Lektori

Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog.

Jaroslav Bazala je prezidentom Logistickej akadémie, zakladajúcim členom Komory logistických audítorov v ČR a na Slovensku. Od roku 1995 odborne pôsobí v oblasti logistiky ako poradca, projektant, lektor a audítor. Svoju profesijnú kariéru začal ako projektant automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov a po dlhodobej pracovnej stáži v…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Andrej Čatajský

Moja cesta odvetvím logistiky a distribúcie sa začala pred 12 rokmi v Prahe. Dostal som vtedy možnosť otvoriť a viesť jednu logistickú firmu. Po niekoľkých rokoch sa k logistike a distribúcii pridalo riadenie zásob. Stal som sa spoluzakladateľom internetového obchodu, ktorá predáva eko kozmetiku a drogériu cez internet.

Asi pred 6 rokmi ma oslovil…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Martin Čech, Ph.D., ALog.

Logistik telom aj dušou. Poradca a konzultant prinášajúci moderné a čerstvé pohľady, metódy a prístupy, ktoré klientom pomáhajú riešiť najpálčivejšie logistické výzvy s radosťou a hravosťou.

Logistický auditor, člen Komory logistických audítorov a člen Rady komory logistických audítorov.

Zakladajúci člen organizácie Emergency Logistics Ambassadors…

Ďalšie semináre lektora

Jozef Holop

Customer Service & Logistic Manager v spoločnosti Heineken Slovensko

V logistike pôsobí od roku 2007 a za ten čas prešiel viacerými logistickými oblasťami – doprava (námorná, letecká, cestná), výrobná logistika (automotive, high tech strojáska výroba), skladová logistika, riadenie zásob.

Počas kariéry sa viac začal zameriavať na Change management…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Petr Jalůvka ALog.

Petr Jalůvka je zakladajúci partner spoločnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o., dlhoročný člen Rady Komory logistických auditorov a v súčasnej dobe je jej predsedom.

Od roku 1998 se venuje optimalizáciám procesov za pomoci prediktívnej simulácie.

V rámci svojej spoločnosti rieši hlavne stratégiu a hľadanie nových riešení pre zákazníkov. Pravidelne prednáša…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Peter Bílik

Pracuje v spoločnosti ANASOFT na pozícii Smart Industry Solution Designer. ANASOFT je softvérová spoločnosť s takmer tridsaťročnou tradíciou a patrí medzi 10 najväčších softvérových domov na Slovensku.

Od roku 2003 sa venuje technologickým inováciám v priemysle a analýze a optimalizácii logistických a výrobných procesov predovšetkým vo vzťahu k…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Jaroslav Mervart Ph.D.

V súčasnosti člen predstavenstva Chemosvit a.s. zodpovedný za logistiku.

Je členom Komory logistických auditorov a členom Rady ústavu logistiky a dopravy.  

Inžinierske štúdium absolvoval na Technickej univerzite v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, ktoré ukončil v roku 1993. V rokoch 2010 - 2014 úspešne absolvoval doktorandské štúdium na TUKE,…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Jan Šáli

Predseda Komory logistických auditorov

Ďalšie semináre lektora

Filip Ježo

Od roku 2014 pôsobil v logistike najskôr ako projektový manažér logistických riešení, neskôr ako manažér logistiky pre 3PL. Aktuálne je manažér výrobnej logistiky pre spoločnosť Vaillant Group (9 výrobných závodov v rámci EU a 1 v Ázii).

Absolvent logistickej akadémie v Ostrave (MLog.) a vysokej školy logistiky v Přerove (MBA).

 

Ďalšie semináre lektora

Marián Kandrik

Po štúdiu na vysokej školy (Prevádzka a ekonomika dopravy a spojov v Žiline) sa zamestnal v automobilke Kia, kde v roku 2008 nastúpil na oddelenie všeobecného nákupu. 

Najdlhšiu etapu pracovného života však strávil na dopravnom a colnom oddelení, kde bol viac ako 10 rokov a vďaka tomu má k logistike veľmi blízko. V tom čase (okrem iného) absolvoval…

Ďalšie semináre lektora

Juraj Čadecký

Logistics Data Integrity Manager v spoločnosti DP WORLD Logistics 

V logistike pôsobí od roku 2006 vo viacerých odvetviach priemyslu ako sú retail, e-commerce a automotive. Avšak srdcovou záležitosťou je oblasť automotive vďaka prepracovaným logistickým riešeniam s minimálnym priestorom na chyby.

Z pohľadu dodávateľa automobilových dielov stál pri…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Monika Cigáneková

Je konateľkou a majiteľkou PROVEO s.r.o.. Od roku 2000 sa venuje implementácii nástrojov priemyselného inžinierstva do praxe, analýzam procesov, definovaním a vyčíslením potenciálov pre zmenu, hľadaním vhodných nástrojov SW aj HW, jednoduchých vizuálnych pre zlepšenie už nastavených procesov, pravidiel, strategického manažmentu.

Významný podiel má…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k114/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

20.4. – 21.4.2023

Piešťany

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.