Seminár

Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Praktický workshop zameraný na otázku, akú základnú dokumentáciu podľa GDPR organizácia potrebuje. Worshop, na ktorom Vám prezradíme, ktorú dokumentáciu si máte pripraviť a prečo. Zároveň Vás prevedieme náležitosťami jednotlivých dokumentov podľa GDPR a podľa odporúčaní skupiny WP29, či slovenských a zahraničných regulátorov ochrany osobných údajov. Na worshope sa dozviete i niektoré príklady formulácií, ktoré v dokumentácii môžete použiť.

Možnosť zakúpiť si aj individuálnu konzultáciu, priamo s lektormi z advokátskej kancelárie AK Motúzová. Táto konzultácia nadväzuje aj na tento praktický workshop.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

Postup pri príprave „právnej“ dokumentácie k GDPR – základné zásady

Záznamy o spracovateľských činnostiach

ktoré subjekty sú povinné ich vypracovať,

- čo musia obsahovať?

Zmluva (resp. doložka) so sprostredkovateľom

- s ktorými subjektmi je potrebné ju uzatvoriť,

- čo musí obsahovať dohoda o mlčanlivosti?

Informovanie dotknutých osôb

- akým spôsobom si splniť túto povinnosť,

- ako informovať zamestnancov,

- ako informovať zákazníkov/klientov?

Balančné (proporčné) testy

- aké náležitosti majú obsahovať?

Realizácia práv dotknutých osôb

- aký postup prijať pri riešení žiadostí dotknutých osôb,

- akým spôsobom ho zadokumentovať?

Oznamovacia povinnosť voči dozornému orgánu a voči dotknutým osobám v prípade porušenia ochrany osobných údajov

- akú dokumentáciu je vhodné pripraviť,

- ako stanoviť, či porušenie pravdepodobne povedie k riziku (resp. veľkému riziku) pre práva a slobody dotknutých osôb?

Zodpovedná osoba

- potreba jej „vymenovania“,

- akú zmluvu je potrebné uzatvoriť?

Ďalšia odporúčaná dokumentácia

Komu je určený

všetkým, ktorí spracúvajú osobné údaje

Harmonogram školenia: Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Základná dokumentácia k GDPR – praktický workshop

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva…

Ďalšie semináre lektora

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.