Certifikovaný seminár

Špecialista potravinového práva

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Buďte o krok vpred. Orientujte sa v problematike potravinového práva. Získajte komplexné informácie, ktoré budete vedieť aplikovať vo vašej každodennej praxi. Účastníci vzdelávacieho kurzu získajú potrebné informácie zo zákona o potravinách, potravinového práva, označovania potravín aj o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. V závere kurzu máte možnosť preveriť si získané vedomosti testom.

Obsah školenia: Špecialista potravinového práva

Modul 1: Zákon o potravinách (13.1.2022, 28.4.2022, 3.11.2022)

 • Umiestnenie v hierarchii legislatívy EÚ
 • Pôsobnosť zákona
 • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri výrobe potravín
 • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri manipulácii s potravinami, preprave a skladovaní
 • Povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri predaji vrátane predaja na diaľku
 • Kontroly
 • Sankcie
 • Rozhodovacia prax v správnom konaní a súdnom prieskume rozhodnutí správnych orgánov

Modul 2: Potravinové právo (20.1.2022, 5.5.2022, 14.11.2022)

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002
 • Potravinová bezpečnosť
 • Vysledovateľnosť
 • Systém rýchleho varovania
 • Legislatíva EÚ
 • Národná legislatíva

Modul 3: Označovanie potravín (3.2.2022, 12.5.2022, 23.11.2022)

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1156/2011
 • Označovanie potravín
 • Označovanie potravín pri pultovom predaji
 • Označovanie potravín pri predaj na diaľku
 • Požiadavky národnej legislatívy

Modul 4: Neprimerané podmienky v obchode s potravinami (17.2.2022, 31.5.2022, 12.12.2022)

 • Úvod
 • Pôsobnosť zákona o neprimeraných podmienkach
 • Skutkové podstaty neprimeraných podmienok a ich interpretačné a aplikačné problémy
 • Výkon kontroly
 • Správne delikty a sankcie
 • Budúcnosť zákona o neprimeraných podmienkach v kontexte implementácie Smernice 2019/633 o nekalých obchodných praktikách

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Špecialista potravinového práva

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Romanca Kopáčková

Romanca má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 2004 pôsobila v tímoch pre riadenie kontroly kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode. V súčasnosti pôsobí ako manažér kvality v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.