Seminár

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

Školenie je zamerané na prenos osobných údajov do tretích krajín po rozhodnutí Schrems II. Aké povinnosti prinieslo toto rozhodnutie pre exportérov údajov a ako ovplyvnilo nástroje na prenos podľa GDPR? Získajte všetky potrebné informácie a buďte v obraze.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Prenos osobných údajov do tretích krajín

  • Prenos osobných údajov
  • Nástroje na prenos
  • Rozhodnutie o primeranosti
  • Primerané záruky
  • Primerané záruky – závery z rozhodnutia Schrems II
  • Odporúčania k dodatočným opatreniam (supplementary measures)
  • Nové štandardné zmluvné doložky na prenos osobných údajov (SCC)
  • Výnimky pre osobitné situácie

Komu je určený

Všetkým záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Prenos osobných údajov do tretích krajín

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Prenos osobných údajov do tretích krajín

Jana Sisáková

Od roku 2017 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ SR) na Odbore právnych služieb. Podieľa sa na činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov od jeho vzniku. Zastupuje ÚOOÚ SR na plenárnych zasadnutiach EDPB a v niektorých jeho expertných skupinách. V rámci toho sa zameriava najmä na mechanizmus spolupráce a konzistentnosti. V roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.