Seminár

Označovanie potravín

Peter Vinarčík, Romanca Kopáčková

Viete, ako označovať potraviny pri pultovom predaji či predaji na diaľku? Zorientujte sa v spleti poznatkov. S cieľom správne označovať potraviny sa na európskej úrovni a vnútroštátnej úrovni prijíma veľké množstvo právnych predpisov. Je dôležité legislatívu nielen poznať, ale aj správne aplikovať v praxi.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Označovanie potravín

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1156/2011
  • Označovanie potravín
  • Označovanie potravín pri pultovom predaji
  • Označovanie potravín pri predaj na diaľku
  • Požiadavky národnej legislatívy

Komu je určený

Seminár je určený všetkým záujemcom o problematiku.

Harmonogram školenia: Označovanie potravín

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 13:00 prednáška

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Označovanie potravín

Peter Vinarčík

Lektor so skúsenosťami v právnom poradenstve, obchodných sporoch, správnom práve aj príprave právnych dokumentov. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave. Peter v súčasnosti pôsobí ako vedúci právneho oddelenia spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.. A tiež je odborníkom z praxe.

 

Ďalšie semináre lektora

Romanca Kopáčková

Romanca má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kvality a bezpečnosti potravín. Od roku 2004 pôsobila v tímoch pre riadenie kontroly kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode. V súčasnosti pôsobí ako manažér kvality v spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.