Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Zverejnený: 19.02.2016

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Popis

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Ide najmä o tieto zákony:

 • zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb, ktorý novelizuje ust. § 5 Zákonníka práce a priniesol aj novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
 • zákon č. 64/2018 Z. z., novelizuje Zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018.

 

Zmeny týchto zákonov zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý vysiela svojich zamestnancov v rámci poskytovania služieb do zahraničia alebo prijíma, resp. plánuje prijímať do pracovného pomeru aj štátnych príslušníkov tretích krajín alebo ich chce využívať ako dočasne pridelených zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania.

Komu je určený

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Obsahová náplň

 • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od mája 2018
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
 • Zmeny vo vysielaní v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb účinnou od 18.6.2016.
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • Čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine.
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a pri výkone práce v cudzine.
 • Riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe
DátumMiestoCena  
14.12.2018Bratislava[[variantprice:SEM235093]] EUR + DPHPrihlásiť sa
16.1.2019Bratislava[[variantprice:SEM235094]] EUR + DPHPrihlásiť sa
21.2.2019Nitra[[variantprice:SEM235097]] EUR + DPHPrihlásiť sa
14.3.2019Bratislava[[variantprice:SEM235095]] EUR + DPHPrihlásiť sa
18.4.2019Žilina[[variantprice:SEM235098]] EUR + DPHPrihlásiť sa
28.5.2019Bratislava[[variantprice:SEM235096]] EUR + DPHPrihlásiť sa
17.6.2019Košice[[variantprice:SEM235099]] EUR + DPHPrihlásiť sa
18.9.2019Žilina[[variantprice:SEM235100]] EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

personalistika, zamestnanie, zamestnávanie, zamestnávanie cudzincov, vysielanie cudzincov, rezident, vysielanie zamestnancov, prijímanie zamestnancov, pracovná cesta, zmluva o vyslaní, zamestnanec, zamestnávateľ, povinnosť, pracovnoprávny vzťah

Lektor

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]