Seminár

Home office – nové pravidlá v roku 2021

Školenie sa komplexne venuje téme Home office. Poznáte rozdiely telepráce, domáckej práce a home office?  Poznáte všetky nariadennia a zákonné povinnosti? Poraďte sa s odborníčkou a priamo na webinári vyriešte konkrétne problémy z vašej praxe.

Zameriame sa tiež na špecifické podmienky výkonu práce z domácnosti – úhradu nákladov zamestnanca, stravovanie, či nadčasy).

Obsahová náplň

Definícia právnych termínov domácka práca, telepráca a home office 
Právny rámec upravujúci home office
Aktuálne opatrenia týkajúce sa zamestnancov - zhrnutie uznesení vlády a vyhlášok ÚVZ SR, zameranie kontrol inšpektorátov práce
Podmienky a pravidlá pri nastavení trvalej domáckej práce a telepráce - nové povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca
Podmienky a pravidlá pri poskytovaní príležitostného home office
Špecifické podmienky výkonu práce z domácnosti:

  • úhrada nákladov zamestnanca,
  • stravovanie,
  • nárok na mzdu a náhradu mzdy,
  • nadčasy, PN, dovolenka,
  • pravidlá BOZP, pracovný úraz,
  • ochrana osobných údajov,
  • monitorovanie výkonu práce zamestnanca v domácnosti.

Možnosti poskytovania home office počas krízovej situácie - osobitné ustanovenia a možnosť zamestnávateľa jednostranne nariadiť prácu z domácnosti
Nové pravidlá pre home office v kocke - zhrnutie zmien v Zákonníku práce v úplnom znení s vysvetlivkami
Otázky a odpovede

Komu je určený

Seminár je určený personalistom, mzdárom, podnikovým právnikom, všetkým záujemcom o túto problematiku.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.