Seminár

Dohovor CMR

Milan Čech

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave CMR rieši vzťahy a zodpovednosti medzi odosielateľom, príjemcom a prepravcom (špedíciou). Jeho detailná znalosť je alfou a omegou v dopravnom a prepravnom biznise.

Získajte nové poznatky a riešenia v organizácií, plánovaní a riadení tovarových tokov počnúc nákupom a končiac splnením požiadaviek zákazníkov. Zvládnutie plánovania sa stane vašou významnou konkurenčnou výhodou  a kľúčom k úspechu firmy.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Dohovor CMR

  • Kedy platí Dohovor CMR.
  • Výnimky z Dohovoru CMR.
  • Názvoslovie.
  • Ako správne čítať a vyplňovať nákladný list CMR.
  • Poistenie dopravcu, prepravcu, špeditéra, zasielateľa, tovaru.
  • Diskusia.

Komu je určený

stredný manažment a špecialistom nákupu, predaja a logistiky. Našimi klientami sú výrobné aj obchodné spoločnosti, ale tiež verejný sektor, ktorý využíva skladové zásoby.

Harmonogram školenia: Dohovor CMR

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 16:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Dohovor CMR

Milan Čech

Lektor pôsobí ako súdny znalec v odbore Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.