Seminár

Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi

Ing. Dušan Preisinger

Pohľadávky v podniku častokrát vedia narobiť veľa problémov. Do portfólia sme preto zaradili aj tému zameranú na controlling pohľadávok. Nechajte si poradiť od skúseného odborníka...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi

  • Uplatnenie controllingu pohľadávok vo vybranom podniku.
  • Monitorovanie pohľadávok:
    • ukazovatele pohľadávok, doba obratu pohľadávok a obrátka pohľadávok,
    • veková štruktúra pohľadávok vybraného podniku.
  • Návrh a riešenie problematiky pohľadávok vo vybranom podniku.
  • Praktické poznatky controllingu pohľadávok.
  • Diskusia.

Komu je určený

Manažérom, finančným manažérom, ekonómom, controllerom firiem, záujemcom o problematiku

Harmonogram školenia: Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.