Certifikovaný seminár

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

JUDr. Maroš Prosman, Ing. Milan Kúdela, Ing. Tibor Vojtko

Vzdelávací program je venovaný problematike daní a cla v medzinárodnej preprave. Získajte cenné informácie a certifikát potvrdzujúci vaše vedomosti.

Obsah školenia: Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

DPH v medzinárodnej preprave tovarov

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami
 • Odpočet dane(podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze)
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)
 • Diskusia

Incoterms® 2020

 • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020
 • Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel Incoterms® 2020
 • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020
 • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
 • Praktické príklady
 • Diskusia, otázky a odpovede

Colné právo

 • Colné právo – všeobecný úvod
 • Colné predpisy na úrovni EÚ a v SR
 • Konania podľa colných predpisov
 • Vybrané colnoprávne pojmy na pochopenie problematiky
  • Colný status
  • Deklarant a zástupca
  • Colné vyhlásenie
  • Colný dlh a dane pri dovoze
 • Základné faktory na určenie cla a iných obchodnopolitických opatrení
 • Colné režimy a zjednodušené postupy
 • Colný dlh – vznik, zábezpeka, výber a platba, vrátenie, odpustenie, zánik
 • Sankcie za nedodržanie colných predpisov
 • Brexit – aktuálne alternatívy vývoja
 • Diskusia

Komu je určený

Manažéri a pracovníci colných alebo špedičných oddelení právnických osôb a fyzických osôb dovážajúcich tovar z tretích krajín alebo vyvážajúcich tovar do tretích krajín z pohľadu Európskej únie, zástupcovia v colnom konaní, advokátske kancelárie, daňoví poradcovia, dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na zastávku Pod stanicou: 21, 40, 42
 • SMER: z Petržalky na zastávku Pod stanicou (SAV): 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zastávku Pod stanicou (SAV): 83, 84, 42

Mapa

V prípade účasti na online školení využívame na pripojenie platformu ZOOM alebo WEBEX. Všetky potrebné informácie na pripojenie vám zašleme najneskôr deň pred plánovaným termínom školenia.

Garant certifikátu

Prosman & Pavlovič - advokátska kancelária
DAC Consulting
Ginall & Robson

Lektor školenia: Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

JUDr. Maroš Prosman

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 1998. Následne pracoval ako právnik na Colnom riaditeľstve SR na oddelení legislatívy na právnom odbore, kde sa postupne stal vedúcim oddelenia a riaditeľom právneho odboru. Z tejto pozície získal mnoho cenných skúseností a vedomostí pri metodickom usmerňovaní podriadených colných úradov…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Milan Kúdela

Ekonomický špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a podnikovej ekonomiky. Vyštudoval STU, katedru podnikového hospodárstva. Po kariére člena manažmentu vo viacerých výrobných firmách sa rozhodol založiť poradenskú spoločnosť, ktorá sa v roku 2022 stala desiatou najvačšou poradenskou kanceláriou na Slovensku. 

Ďalšie semináre lektora

Ing. Tibor Vojtko

V colnej správe pôsobil viac ako 20 rokov, pričom prešiel rôznymi pozíciami od radového colníka na hraničnom priechode až po funkciu riaditeľa odboru Colného riaditeľstva SR. Počas svojej praxe sa špecializoval najmä na oblasť colného dohľadu a colného konania, ale pôsobil aj v oblasti informatiky a analýzy rizika. Na medzinárodnej úrovni…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.