Seminár

Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

Úspech výrobných aj obchodných firiem je dnes podmienený dobre fungujúcou logistikou. Ovládnutie teoretického základu logistiky je nevyhnutným predpokladom na jej praktické rozvíjanie. Akceleráciu výkonu logistiky a minimalizáciu logistických nákladov je dobré postaviť na spoľahlivej výpočtovej základni.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Čo vám odovzdáme a čo vás naučíme:

  • Definovať a presadzovať vhodnú politiku logistiky vo firme.
  • Správne organizovať logistiku (zodpovednosti a právomoci).
  • Bezchybne určiť body rozpojenia objednávkou v materiálovom toku.
  • Správne identifikovať úzke miesta materiálového toku a efektívne s nimi pracovať.
  • Identifikovať a kalkulovať logistické výkony a náklady (logistický controlling).
  • Pracovať s modernými konceptmi typu SCM (Supply Chain Management).
  • Získať prehľad o informačných technológiách v logistike.
  • Budovať a rozvíjať firemný systém logistiky.
  • Porozumieť významu, obsahu a metodológii logistického auditu.

 

Komu je určený

Seminár je určený súčasným aj pripravujúcim sa manažérom logistiky. Všetkým, ktorí chcú porozumieť významu logistiky vo firme a ktorí chcú vedieť využiť logistické princípy vo svojej profesii.

Harmonogram školenia: Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Logistika a riadenie dodávateľského reťazca (SCM) v modernej firme

Ing. Leo Tvrdoň Ph.D., ALog.

Lektor je viceprezidentom Logistickej akadémie, 11 rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na katedre podnikohospodárskej Ekonomickej fakulty VŠB -TU Ostrava, kde učil logistiku a momentálne pôsobí na Vysokej škole logistiky o.p.s.. Je tiež spoluzakladateľom firmy DYNAMIC FUTURE s.r.o.  v Ostrave, zaoberajúca sa logistickým poradenstvom. Tu…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.