Seminár:
Analytik dát - certifikovaný kurz pre špecialistov informácií a dát B2B

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 8.30-14.00

Téma

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí v oblasti poznania a práce s dátami B2B. Cieľom je pripraviť kompetentné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností.

Kurz je zložený z dvoch modulov. Prvá časť kurzu je zameraná na zdroje, analýzu dát a ich efektívne využívanie. Rovnako rieši dáta a ich spracovanie z pohľadu GDPR. Druhý modul je technický, zameraný na zložité funkcie a makrá v programe Excel a programovací jazyk SQL. V trvaní 7 dní ponúkneme účastníkom kvalitné informácie použiteľné v praxi v podaní expertov z odboru. Kurz je akreditovaný MŠVVŠ SR.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

1. modul: Špecialista informácií a dát B2B

1. deň: Zdroje dát, analýza dát a registrov

Školenie: Milan Seliak (9.00 – 14.00)

 • Informácie a dáta B2B – zdroje dát, prehľad
 • Štátne zdroje a registre – prehľad registrov a Open data (orsr, zrsr, registeruz atď.)
 • Negatívne štátne registre – prehľad zdrojov a obsah databáz neplatičov
 • Komerčné neštátne registre a databázy– prehľad databáz (Finstat, Crif, Bisnode, Imper atď.)
 • Zahraničné databázy – prehľad zahraničných databáz
 • Analýza registrov a databáz – aké informácie poskytujú, aká je aktuálnosť, ako sa dajú strojovo napojiť na interné systémy
 • Otázky a diskusia

2. deň: Efektívne využívanie dát

Školenie: Milan Seliak (9.00 – 14.00)

 • Dáta s pridanou hodnotou – skóringové hodnotenia, bonitné modely
 • Sledovanie väzieb v údajoch – aké väzby je dobré sledovať, o čom väzby vypovedajú
 • Dôležité historické dáta – čo môžeme v historických dátach nájsť, ako sú užitočné pre biznis
 • Praktické ukážky – ukážky reálnych príkladov práce z informáciami, ako správne dáta čítať, ako si urobiť selekciu, ako vybrať správnu cieľovú skupinu pre svoj biznis, čo je dôležité monitorovať a ako nastaviť automatizované sledovanie príležitostí a rizík
 • Efektívne využívanie informácií – ako vďaka informáciám nájsť nový obchodných partnerov, ako znížiť obchodné riziko...
 • Otázky a diskusia

3. deň: Spracovanie dát a GDPR

Školenie: JUDr. Pavel Lacko, LL.M., PhD. (9.00 – 14.00)

 • Kedy a akým spôsobom informovať dotknuté osoby
 • Za akých podmienok je možné verejne dostupne údaje ďalej spracúvať
 • Balančné testy v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 • Ako reagovať na žiadosti dotknutých osôb
 • Otázky a diskusia

2. modul: Excel pre pokročilých a programovanie v jazyku SQL

4. deň: Excel expert – jazyk VBA, základy objektového modelu Microsoft Excel

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Základy jazyka VBA

 • Premenné
 • Dôležité konštrukcie VBA
 • Text vo VBA
 • Čísla vo VBA
 • Dátum vo VBA
 • Základy objektového modelu Microsoft Excel
 • Objekt Application
 • Objekty Workbook a Worksheet
 • Kolekcia Sheets a Worksheets
 • Objekt Range
 • Grafy
 • Kontingenčné tabuľky

 5. deň: Excel expert – používateľské funkcie (UDF), programovanie ovládacích prvkov

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Používateľské funkcie (UDF)

 • Procedúry a funkcie
 • Použitie vlastných funkcií ako vzorcov v liste
 • Príklady používateľských funkcií

Programovanie ovládacích prvkov

 • Rozdiel medzi ovládacími prvkami typu ActiveX a Forms
 • Najpoužívanejšie ovládacie prvky
 • Ako pristupovať k ovládacím prvkom na liste cez VBA

6. deň: SQL – základy práce s databázami, úvod do SQL

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Základy práce s databázami

Návrh databázy

 • Ďalšie informácie
 • Typy tabuliek
 • Dátové typy MySQL
 • Tipy a triky pri návrhu databázy
 • Normalizačné pravidlá
 • Správa hierarchií
 • Vzťahy
 • Primárne a cudzie kľúče
 • Indexy
 • Pohľady
 • Ukážková databáza moja knižnica (správa knižnice)
 • Ukážková databáza moje fórum (diskusná skupina)
 • Ukážková databáza výnimky (zvláštne prípady)

Jazyk SQL

 • Úvod do SQL
 • Jednoduché dopyty (SELECT)
 • Zoradené záznamy (ORDER BY)
 • Výber zoznamov (WHERE, HAVING)
 • Prepojenie dát niekoľkými tabuľkami (JOIN)
 • Zjednotenie výsledkov dopytov (INNER, LEFT, RIGHT)
 • Zoskupené dopyty, agregačné funkcie (GROUP BY, SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)
 • Zmena dát (INSERT, UPDATE a DELETE)
 • Tvorba nových tabuliek, databáz a indexov (CREATE, ALTER, DROP)

7. deň: SQL – príklady v SQL, programovanie v PHP

Školenie: Miroslav Reiter (9.00 – 14.00)

Jazyk SQL

 • Príklady v SQL
 • Textové reťazce
 • Dátum a čas
 • Dátové typy ENUM a SET
 • Premenné a podmienky (IF, CASE)
 • Kopírovanie dát z jednej tabuľky do druhej
 • Kontingenčné tabuľky
 • Vnorené dotazy
 • Zaistenie integrity dát
 • Vyhľadanie duplicitných záznamov
 • Normalizácia tabuľky
 • Spracovanie prvých a posledných n záznamov
 • Výber náhodných záznamov
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Zamykanie
 • Transakcie

Programovanie

 • PHP
 • Funkcie mysql
 • Triedy, metódy a vlastnosti mysql
 • Vyčlenenie databázových funkcií do zvláštnej triedy
 • Zobrazenie výsledkov príkazu SELECT vo forme tabuľky
 • Znakové reťazce, kalendárne dáta, časy, BLOB a NULL
 • Hodnota NULL
 • Vkladanie viazaných dátových záznamov
 • Spracovanie vstupných informácií z formulárov
 • Celostránkové vyjadrenie výsledkov hľadania
 • Správa hierarchických dát
 • Optimalizácia rýchlostí
 • Unicode
 • Binárne dáta (BLOBy) a obrázky
 • Uložené procedúry
 • UP Administrátor

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Internet je dnes plný informácií. Tieto informácie majú rôznu kvalitu, rozsah, ako aj relevantnosť.

 

Cieľom kurzu je pripraviť na výkon funkcie osoby, ktoré potrebujú pri svojej práci dáta a zorientovať ich vo veľkej spleti informácií. Ukážeme vám, ako dáta efektívne využívať vo svoj prospech.

 

Certifikovaný kurz Analytik dát je zložený z dvoch modulov. V trvaní 7 dní ponúkne účastníkom kvalitné informácie použiteľné v praxi v podaní expertov z odboru.

V prvom module kurzu sa dozviete o zdrojoch dát, ako informácie selektovať a správne čítať. Účastníci získajú vedomosti o tom, ako vybrať správnu cieľovú skupinu pre svoj biznis, čo je dôležite monitorovať a ako nastaviť automatizované sledovanie príležitostí a rizík. Neobídeme ani problematiku spracovania dát v nadväznosti na GDPR.

 

Druhý modul kurzu je technický, zameraný na zložité funkcie a makrá v programe Excel, a programovací jazyk SQL.

Naučíme vás konštrukcie jazyka VBA, základy objektového modelu budú pre vás samozrejmosťou. Budete schopní vytvárať používateľské funkcie a kontingenčné tabuľky priamo v kóde, zvládnete používať viaceré ovládacie prvky.

 

Na tomto kurze si tiež na príkladoch vyskúšate tvorbu databázy pre správu knižnice a diskusnej skupiny. Vysvetlíme si pojmy cudzí a primárny kľúč. Predstavíme vám základy programovania v MySQL. Absolvent kurzu bude vedieť pracovať so všetkými dátovými typmi.

 

Kurz je zložený z dvoch modulov:

Modul: Špecialista informácií a dát B2B

 1. deň: Zdroje dát, analýza dát a registrov
 2. deň: Efektívne využívanie dát
 3. deň: Spracovanie dát a GDPR

Modul: Excel pre pokročilých a programovanie v jazyku SQL

 1. deň: Excel expert – jazyk VBA, základy objektového modelu Microsoft Excel
 2. deň: Excel expert – používateľské funkcie (UDF), programovanie ovládacích prvkov
 3. deň: SQL – základy práce s databázami, úvod do SQL
 4. deň: SQL – príklady v SQL, programovanie v PHP

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz Analytik dát je určený pre analytikov, vývojových analytikov, technických konzultantov, databázových administrátorov, databázových architektov, IT špecialistov, webových developerov, CRM špecialistov, SQL špecialistov.

Prvý modul kurzu bude zaručene užitočný aj pre riaditeľov, obchodných riaditeľov, marketingových manažérov, risk manažérov, ako aj pracovníkov, ktorí pracujú s firemnými informáciami.

Lektor

Ing. Miroslav Reiter DiS

Miroslav Reiter mudruje vo vlastnej firmičke IT Academy. Je certifikovaný Microsoft a dokonca aj Google tréner. Vyštudované 3 školy a ďalšie 4 školy študuje. Má za sebou 143 referencií z korporátnych a verejných inštitúcii,

43 certifikácii a 3217 vyškolených účastníkov. Jednou z jeho úchyliek je zbieranie Fuckupov a best practices, preto sa môžete tešiť na faily a fuckupy, ktoré sa len tak nevidia.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Milan Seliak

Viac ako 20 rokov sa venuje podnikateľskému prostrediu v oblasti B2B dát. Participoval na zbere zaujímavých dátových zdrojov tak, aby vytvárali ucelené informácie, ktorým ľudia rozumejú a v podnikaní im pomáhajú správne sa rozhodnúť. Je aktívny v Asociácii poskytovateľov hospodárskych informácií a členom v Slovenskej asociácie podnikových finančníkov.

Časový harmonogram

 Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:15  prednáška
 • 11:15 – 12:00  obed
 • 12:00 – 14:00  prednáška

Školenia:

1. modul: Modul Špecialista informácií a dát B2B

 1. deň: (21.9.2020)-  interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 2. deň: (22.9.2020)- interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 3. deň:(1.10.2020) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.

2. modul: Excel pre pokročilých a programovanie v jazyku SQL

 1. deň: (5.10.2020) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 2. deň: (6.10.2020) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 3. deň: (12.10.2020) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.
 4. deň:(13.10.2020) - interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod.

Termíny a prihlásenie - Analytik dát - certifikovaný kurz pre špecialistov informácií a dát B2B

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme