Seminár

Ako získať stavebnú zákazku v zahraničí

Objasnite si problematiku všetkých činností a záväzkov uchádzača v ponukovom konaní v súvislosti so špecifikami výberových konaní zahraničnej stavebnej praxe.

Obsahová náplň

 • Cieľ a špecifiká tendrových konaní.
 • Druhy a vyhlasovanie tendrov.
 • Predkvalifikácia a registrácia firiem.
 • Tendrové podmienky a ich rozbor.
 • Všeobecné podmienky tendrových konaní a ich obsah.
 • Predmet tendru.
 • Definície a výklad pojmov.
 • Zahájenie a ukončenie prác.
 • Termíny skúšok a zariadení.
 • Špecifické podmienky a požiadavky.
 • Cena, platobné podmienky.
 • Dodatky (viacpráce).
 • Zvláštne podmienky tendru a ich obsah.
 • Zábezpeka na realizáciu prác.
 • Penále.
 • Text predloženej zmluvy.
 • Kvalifikačné požiadavky, požiadavky na subdodávateľa, stroje a zariadenia.
 • Vyplňovanie tendrových podkladov.
 • Zloženie pracovných skupín pre vyplňovanie tendru.
 • Rozbor cien tendru, výpočet priamych nákladov, náklady na materiál, dopravné a mzdové náklady, náklady strojov a zariadení.
 • Výpočet nepriamych nákladov.
 • Riziko a rezervy v tendrovom konaní.
 • Formálne náležitosti tendrov.
 • Vyhodnotenie tendrového konania.
 • Opakovanie tendru (re-tendering).
 • Rokovania s uchádzačmi a s určenými subdodávateľmi.
 • Zmeny a dodatky v tendrových podkladoch.
 • Vyhrali sme tender, čo teraz?
 • Chyby pri vyplňovaní tendrov.

Komu je určený

Investor, pracovník prípravy oddelenia ponúk, stavbyvedúci a technik, dodávatelia stavieb, ktorí vykonávajú práce na základe podmienok FIDIC (medzinárodnej praxe), VOB alebo inej medzinárodnej praxe a chcú podnikať v zahraničí, predovšetkým z dôvodu zníženia vlastného rizika.

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.