Certifikovaný seminár Online

Online certifikované štúdium: Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Školenie vám poskytne praktický prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia firiem, funkčných fráz, ktoré sa v tomto kontexte používajú a možnosť precvičiť si získané vedomosti priamo v praxi.

Obsahová náplň

Lexika („slovíčka, slovíčka, slovíčka“)

  • Financial essentials – základné pojmy z oblasti finančného manažmentu a ich použitie v praxi
  • Financial reports – základná terminológia, ktorá sa používa vo finančných výkazoch
  • Numbers, figures and trends – ako pomenovať číselné vyjadrenia a trendy rýchlo, správne a s istotou

Komunikácia („slovíčka nie sú všetko“)

  • Describing trends – kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie trendov, opis grafu a vývoja)
  • Corporate finance – ako hovoriť o základných ukazovateľoch výkonu
  • Financial reports (P&L accounts, Balance sheets, Cashflow accounts) – ako opísať finančné výkazy a kauzálne vzťahy v nich

Komu je určený

Jazykovo-komunikačné školenie je určené pre všetkých, ktorí komunikujú o podnikových financiách po anglicky, čítajú finančné výkazy v angličtine, prípadne po anglicky reportujú o výkone firmy z hľadiska financií.

Časový harmonogram

Harmonogram:

  • 09:00 – 12:00 prednáška
  • 12:00 – 13:00 prestávka
  • 13:00 – 16:00 prednáška

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.