Webinár

WEBINÁR: Špecifiká v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálne pracovnoprávne opatrenia v nadväznosti na koronavírus COVID-19

Webinár venovaný špecifikám v zamestnávaní štátnych zamestnancov po novele zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 1. januára 2020 a aktuálnym pracovnoprávnym opatreniam v nadväznosti na koronavírus COVID-19.

Obsahová náplň

 • Ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novele s účinnosťou od 1. januára 2020 na konkrétnych príkladoch z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení,
 • Najefektívnejšie spôsoby riešenia aktuálnej situácie súvisiace s koronavírusom COVID-19 z pracovnoprávneho hľadiska.
 • Účastníci seminára sa dozvedia, aké sú zásadné zmeny, ktoré priniesla novela zákona o štátnej službe v rámci štátnozamestnaneckých vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:
  • zjednodušenie výberových konaní
  • úprava povinností služobných úradov v nadväznosti na systemizáciu
  • zmeny štátnozamestnaneckého pomeru (preloženie štátneho zamestnanca, zmena druhu štátnej služby atď.)
  • zmeny v preukazovaní bezúhonnosti
  • čiastočná liberalizácia obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe
  • podmienky poskytnutia služobného voľna
  • úprava služobného hodnotenia
  • modifikovanie úpravy podmienok na výkon činnosti mentora
  • modifikovanie úpravy povinnosti vrátiť odstupné
  • a iné legislatívno-technické zmeny
  • aktuálne otázky súvisiace s opatreniami služobných úradov
  • rozdiel medzi teleprácou, domáckou prácou a prácou z domu, tzv. home office
  • nariadenie dovolenky a prekážka na strane zamestnávateľa.

Komu je určený

Webinár je určený pre organizácie štátnej správy a štátne rozpočtové organizácie.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 11:00

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.