Webinár

WEBINÁR: Právne vzťahy v čase epidemiologickej krízy

V rámci webináru by sme sa chceli zamerať na dopady na právne vzťahy spôsobené pandémiou koronavírusu a na špecifické právne inštitúty, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné, a ktoré môžu aspoň čiastočne hospodárskym subjektom „pomôcť“ pri riešení aktuálnej situácie.

Obsahová náplň

 • Zmluvné vzťahy a koronavírus ako vis maior
  • predstavuje pandémia koronavírusu okolnosť vylučujúcu zodpovednosť za náhradu škody?
  • aké sú právne dôsledky okolností vylučujúcich zodpovednosť?
  • vplyv na omeškanie a zmluvné pokuty
  • „renegociácia“ zmlúv
 • Vplyv pandémie na pracovnoprávne vzťahy
  • prekážky v práci na strane zamestnanca a ich dôsledky
  • prekážky v práci na strane zamestnávateľa a ich dôsledky
  • home office a plnenie pracovných povinností
 • Zabránenie šírenia pandémie a „rozšírené“ spracúvanie osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov zamestnancov
  • spracúvanie osobných údajov zmluvných strán
  • GDPR a lokalizačné údaje
 • Opatrenia prijaté zo strany štátu
  • aké opatrenia prijal / plánuje prijať štát na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu
 • Diskusia, otázky, podnety

Komu je určený

majiteľom, konateľom, účtovníkom, manažérom, riaditeľom

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30 

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.