WEBINÁR: Postup spracovania návrhu záverečného účtu za rok 2019

Input: