Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch II.

Input: