Vybrané problémy DPH v praktických príkladoch I.

Input: