Najlepšia asistentka – pravá ruka nadriadeného

Input: