Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Input: