Ako si zabezpečiť dodávateľské a odberateľské riziká

Input: