Povinnosti platiteľa dane pri výplate dividend spoločníkovi v roku 2023
25.2.2022 ONLINE

Hneď ako vypíšeme nový termín, dáme Vám vedieť. Zanechajte nám prosím na seba kontakt.

Požiadať o nový termín:

Input: