Seminár:
Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Ujasnite si na dvojdňovom seminári dve dôležité problematiky týkajúce sa stavebnej praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 4.2.2021 - 5.2.2021
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

1. deň

 • Úvod do problematiky zmluvných podmienok FIDIC.
 • Podmienky FIDIC, Obchodný zákonník a Verejné obstarávanie.
 • Zmluva FIDIC s investorom.
 • Prílohy zmluvy, ich nadradenosť a platnosť.
 • Oznámenie o prijatí ponuky (Letter of Acceptance).
 • Rizikový management po uzavretí zmluvy.
 • Funkcia a rozsah právomocí inžiniera.
 • Projektová dokumentácia, jej kolobeh a evidencia na stavbe.
 • Zavedenie archivácie projektu.
 • Časové plánovanie v prípade projektu FIDIC.
 • Prevzatie staveniska a zahájenie stavebných prác.
 • Zmluvy na subdodávky stavebných prác.
 • Zmluvy na projektové práce na základe podmienok FIDIC.
 • Claimová agenda v prípade podmienok FIDIC.
 • Požiadavky na viacpráce.
 • Požiadavky na predĺženie doby výstavby.
 • File management a organizácia riadenia projektu.

2. deň

 • Vedenie claimovej agendy dodávateľom.
 • Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii.
 • Claimová agenda voči subdodávateľom.
 • Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby.
 • Claimová agenda voči zmluvným podmienkam.
 • Claimová agenda z dôvodu vyššej moci (riziká na strane objednávateľa).
 • Organizačné a personálne zabezpečenie agendy.
 • Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende.
 • Vyčíslenie časových dopadov.
 • Vyčíslenie nákladov claimu.
 • Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax).

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Z dôvodu rastu zahraničných investícií u nás rastie i rozsah tendrových podkladov, ktoré získavajú spoločnosti - VY - od zahraničných investorov. Dodávatelia sa tak stretávajú s úplne inou praxou, ako predstavuje Obchodný zákonník, čo je často dôvodom neúspechu v tendrovom konaní.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pracovníci prípravy, investorské zložky, oddelenia ponúk, stavbyvedúci a technici, ktorí vykonávajú práce na základe podmienok FIDIC (medzinárodná prax) a pracovníci cenového oddelenia, ktorí prichádzajú do kontaktu so zmluvami na základe podmienok FIDIC.

Lektor

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne. Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu.

V minulosti pracoval ako konzultant na projektoch infraštruktúry ISPA na Slovensku, ako expert OSN na projektoch UN DP pre výberové konania a podmienky FIDIC v strednej Ázii.

Momentálne pôsobí ako stály rozhodca pri Rozhodcovskom súde pri AK a HK v Prahe. Pracuje tiež ako expert na príprave investičných projektov na základe zmluvných podmienok medzinárodnej praxe FIDIC. Venuje sa publikačnej činnosti i vzdelávaniu - vedie úspešné prednášky a semináre na tému FIDIC. Počas svojej odbornej praxe preškolil viac ako 1300 osôb.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi

 • 4.2.2021 - 5.2.2021
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 4.2.2021 - 5.2.2021
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • 9.9.2021 - 10.9.2021
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.9.2021 - 10.9.2021
 • Dr. Ing. Milan Oleríny
 • 750,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme