Seminár

Majetok obcí a právna úprava pozemkového vlastníctva

Mgr. Ján Mikulka

Nehnuteľnosti na vidieku a prislúchajúce právne predpisy upravujúce vzťah k nim sú hlavnou témou seminára...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Majetok obcí a právna úprava pozemkového vlastníctva

Harmonogram školenia: Majetok obcí a právna úprava pozemkového vlastníctva

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Majetok obcí a právna úprava pozemkového vlastníctva

Mgr. Ján Mikulka

Právnik s dlhoročnou praxou v štátnej správe a súkromnej sfére, špecialista na pozemkové právo.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.