Seminár:
Zásadné zmeny v obecnom zriadení od 1.4.2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu základného predpisu samosprávy, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona o obecnom zriadení od roku 2001. Novela nadobudla účinnosť 1.4.2018.

Zákonodarca však nestanovil žiadne prechodné opatrenie na aplikáciu zmien v obci. Z tohto dôvodu obce musia reagovať na nové pravidlá okamžite k 1.4.2018. Najvýznamnejšia zmena sa týka VZN.

Pre obec sa zavádza najmä nové splnomocnenie a povinnosť vydať VZN na úseku ochrany verejného poriadku. Obce musia zareagovať okamžite aj na úseku zásad odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev. Všetkých obcí sa týka dôležitá zmena schvaľovania návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva. Novela výrazným spôsobom zasahuje aj do právneho postavenia hlavných kontrolórov obcí.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Zákon č.70/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Od 1.4.2018 je toto nariadenie záväzné pre mestá, obce a ich obyvateľov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Starosta obce, primátori miest a mestských častí, pracovníci vo verejnej správe.

Lektor

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Vysoko hodnotený lektor v oblasti Zákona o obecnom zriadení, Kompetenčného zákona, Obecnej normotvorby a pod. Je autorom vyše päťdesiatich zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 12:00  prednáška
  • 12:00 – 13:00  obed
  • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Zásadné zmeny v obecnom zriadení od 1.4.2018

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme