Seminár

Zásadné zmeny v obecnom zriadení od 1.4.2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmenu základného predpisu samosprávy, zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.

Obsahová náplň

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona o obecnom zriadení od roku 2001. Novela nadobudla účinnosť 1.4.2018.

Zákonodarca však nestanovil žiadne prechodné opatrenie na aplikáciu zmien v obci. Z tohto dôvodu obce musia reagovať na nové pravidlá okamžite k 1.4.2018. Najvýznamnejšia zmena sa týka VZN.

Pre obec sa zavádza najmä nové splnomocnenie a povinnosť vydať VZN na úseku ochrany verejného poriadku. Obce musia zareagovať okamžite aj na úseku zásad odmeňovania poslancov obecných zastupiteľstiev. Všetkých obcí sa týka dôležitá zmena schvaľovania návrhu programu zasadnutia zastupiteľstva. Novela výrazným spôsobom zasahuje aj do právneho postavenia hlavných kontrolórov obcí.

Komu je určený

Starosta obce, primátori miest a mestských častí, pracovníci vo verejnej správe.

Časový harmonogram

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 12:00  prednáška
  • 12:00 – 13:00  obed
  • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.