Seminár

Zásadná zmena: Licencia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej doprave s vozidlami

Vladimír Šimko

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o zmene povinnosti držiteľov licencie Spoločenstva v cestnej nákladnej doprave od 21. februára 2022 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zásadná zmena: Licencia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej doprave s vozidlami

Zmena Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) v nadväznosti na zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  • Informácia o zmene povinnosti prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony – budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva
  • Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a jeho nadväznosť na licenciu Spoločenstva
  • Žiadosti a požadované prílohy k vydaniu povolenia a licencie na okresných úradoch v sídlach krajov
  • Preukazovanie vedúceho dopravy osvedčením o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a ďalšími dokladmi
  • Preukazovanie finančnej spoľahlivosti dopravcu k vydaniu povolenia na výkon povolania

Licencia Spoločenstva a nadväznosť Jednotného informačného systému v cestnej doprave s Obchodným registrom Slovenskej republiky:

  • Podnikatelia fyzické osoby a právnické osoby ako podnikatelia v cestnej nákladnej doprave
  • Praktické skúsenosti a možné chyby po vydaní povolení a licencie Spoločenstva

Komu je určený

Seminár je určený podnikateľom v cestnej nákladnej doprave s vydanou voľnou živnosťou nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, ako aj novým začínajúcim podnikateľom dopravcom s celkovou hmotnosťou vozidla nad 2,5 tony.

Harmonogram školenia: Zásadná zmena: Licencia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej doprave s vozidlami

10.00 – 11.00 h – prednáška
11.00 – 11.15 h – prestávka
11.15 – 12.00 h – prednáška a diskusia

*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Zásadná zmena: Licencia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej doprave s vozidlami

Vladimír Šimko

Je členom komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Skúsený lektor, ktorý poskytuje tipy z praxe pri aplikácii zákona o cestnej doprave, o podnikaní v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.