Konferencia

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín - zamerané na Srbsko, Ukrajinu, Rusko

Zamestnávanie cudzincov z tzv. tretích krajín (krajín mimo EÚ) je aktuálnou témou dneška. Prinášame Vám pohľad 5 odborníkov z praxe. Krok za krokom ako zamestnať príslušníka z krajín mimo EÚ. Vrátanie zmien od 1.1.2019 a pripravovanej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:20   Ing. Peter Varga, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Novela zákona o službách zamestnanosti v časti zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny od 1.5.2018

 • Rozšírenie povinností zamestnávateľa/informujúcej organizácie.
 • Zjednodušenie podmienok zamestnávania osôb z tretích krajín vo vybraných profesiách.
 • Zavedenie ďalšej podmienky pre udelenie povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny, vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
 • Zmeny v kategórii cudzincov, ktorí nepotrebujú povolenia na zamestnanie.

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

 • Pripravované zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

10:20 - 10:30 Prestávka s občerstvením

10:30 - 11:30   Dominik Oslanec, Cudzinecká polícia

Proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania

Lektor poskytne informácie o jednotlivých krokoch zamestnávateľa a štátneho príslušníka tretej krajiny v súvislosti s možnosťou získať pobyt a zamestnanie na území SR.

11:30 - 12:30   Mgr. Diana Maťugová, MA, Imigračný špecialista

Ako zamestnať cudzinca – získanie povolenia na pobyt krok za krokom

Praktické aspekty získavania povolení na pobyt, prípadne modrej karty: 

 • popis jednotlivých krokov k získaniu potrebných povolení a ich správne načasovanie,
 • ako získať potrebné informácie,
 • popis vyžadovaných dokumentov a špecifiká ich získavania,
 • najčastejšie problémy,
 • vzory žiadostí a ako sa vypĺňajú,
 • imigračné požiadavky pre rodinných príslušníkov.

12:30 - 13:30 Obed

13:30 – 13:35  Prezentácia produktu Verlag Dashöfer, Ing. Nadežda Fuksová

13:35 - 14:30   JUDr. Lucia Sabová Danková, Špecialista na vysielanie zamestnancov a zamestnávanie cudzincov

Nelegálne zamestnávanie občanov tretích krajín - aktuálne informácie, kontroly a sankcie

V posledných rokoch orgány inšpekcie práce zaznamenali nárast prípadov zisteného nelegálneho zamestnávania zamestnancov – občanov tretích krajín. Nelegálne zamestnávanie spočíva v najväčšej miere v nesplnení podmienok na zamestnávanie týchto osôb, ktoré vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti, ako aj v ich zdržiavaní sa na území SR v rozpore s ustanoveniami zákona o pobyte cudzincov.

Osobitne sa čoraz častejšie vyskytujú prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorba sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú pri ceste ku koncovému odberateľovi služby, alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov.

V prípade zistenia nelegálneho zamestnávania sú zamestnávateľom ukladané vysoké finančné pokuty ale aj iné sankcie, ktoré majú veľký vplyv na ich ďalšie podnikanie. Príspevok pokrýva koncepciu nelegálneho zamestnávania na Slovensku s dôrazom na problematiku nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín, objasňuje sankcie vyplývajúce zo zisteného nelegálneho zamestnávania ako aj mapuje súčasný stav nelegálneho zamestnávania občanov tretích krajín a výsledky kontrol za obdobie roku 2017 a prvej polovice tohto roku.

14:30 - 14:40 Prestávka s občerstvením

14:40 - 15:40   JUDr. Alena Huťanová

Zamestnávanie cudzincov z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov a miezd

Zamestnávanie cudzincov - právny pohľad a úvod do problematiky: 

 • cudzí prvok v pracovnoprávnych vzťahoch, kedy vstupuje tzv. "cudzí prvok" do pracovnoprávnych vzťahov + príklady cudzieho prvku,
 • voľba práva v pracovnej zmluve - prečo je potrebná.

Vymedzenie problematiky medzinárodného zamestnávania: 

 • najčastejšie používané zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vysielanie a medzinárodný prenájom pracovnej sily,
 • čo musí pri nich zamestnávateľ zohľadniť (medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení ....).

Pojem sociálneho zabezpečenia - sociálne aspekty medzinárodného zamestnávania: 

 • koordinačné nariadenia EÚ a medzinárodná koordinácia sociálneho zabezpečenia,
 • bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení, princípy určenia nárokov na dávky,
 • zmluvné a nezmluvné štáty pre účely sociálneho zabezpečenia,
 • SZ pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily (držitelia PD A1) a iné....

15:40 - Tombola a ukončenie konferencie

Komu je určený

Určené personalistom, mzdovým účtovníkom, konateľom, majiteľom.

Partneri

Organizátori konferencie

       

Partneri konferencie 

        

            

    

       

Mediálny partnerSprievodný program

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k68/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.