Seminár

Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu

, Mgr. Tomáš Demo

Cieľom školenia je zrozumiteľnou formou priblížiť možnosti malých a stredných firiem pri plánovaní a implementácii zamestnaneckých akcií v slovenskom právnom, daňovom a podnikateľskom prostredí.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu

Právna stránka:

  • Zamestnanecké akcie;
  • Fantómové akcie;
  • Opčné plány;
  • Súčasná prax slovenských startupov;
  • Korporátne právo,

Daňová stránka:

  • Daňové a odvodové povinnosti pri jednotlicých typoch zamestnaneckých akcií a opčných plánov,
  • Možnosti na daňovej optimalizácie

Komu je určený

akciovým spoločnostiam, podnikateľom

Harmonogram školenia: Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu

Mgr. Tomáš Demo

Advokát a zakladajúci partner Highgate Law & Tax a CARPATHIAN Advisory Group. Tomáš sa venuje hlavne start-up právu a právu obchodných spoločností, so zameraním na akcionárske vzťahy a predaje podielov v spoločnostiach. Tomáš má rozsiahle skúsenosti s právnym poradenstvom pri vstupoch investorov do popredných slovenských start-upov, prípravou…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.