Seminár

Zákonník práce v roku 2021 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce.

Obsahová náplň

 • Zákonník práce - v aktuálnom znení spojený s informáciou o zásadných zmenách daných poslednými novelami  
  • Právne úkony v pracovnom práve a vybrané všeobecné ustanovenia, zákaz diskriminácie a ochrana súkromia zamestnanca na pracovisku, kompetencie v pracovnoprávnych vzťahoch a postavenie zástupcov zamestnancov.
 • Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:
  • Pracovná zmluva - obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi.
  • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor.
  • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru.
 • Porušenie pracovnej disciplíny:
  • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny,
  • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady.
  • Z judikatúry súdov. 
 • Pracovný čas:
  • Definícia pojmov - zákonný, ustanovený a určený pracovný čas.
  • Spôsoby rozvrhnutia pracovného času - podmienky a možnosti,
  • Konto pracovného času, pracovná zmena a zmennosť.
  • Pružný pracovný čas, podmienky a povinnosti zamestnávateľa, možnosti.
  • Dovolenka a prekážky v práci.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

  • Druhy a podmienky všeobecne, rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – aplikácia vybraných ustanovení ZP, evidencia pracovného času, možnosti skončenia prác na dohodu, povinnosť vydania výplatnej pásky, už len na dobu určitú a pod..

Komu je určený

Zamestanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Referencie

"Odborníčka nielen s teoretickými vedomosťami, ale veľa praktických rád priamo z praxe." Vývoj Martin, a.s., Martin

"Veľmi dobre vysvetlená, objasnená téma. Lektorka ju výborne odborne podala." Lionbridge, Žilina

"Zo seminára mám veľmi dobrý dojem. Odnášam si odpovede na otázky, ktoré som potrebovala zodpovedať." Lidl, Bratislava

"Seminár mi dal veľa nových informácií, zaujímavé a prínosné príklady zo života a z reálnych prípadov. Lektorka vedela dobre zodpovedať všetky konkrétne otázky." Klauke Slovakia, Dolný Kubín

"Veľmi praktický seminár s množstvom praktických príkladov" Adient Slovakia s.r.o. - odštepný závod, Žilina

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25-ročnou praxou v tejto oblasti.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti. V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu. Je špecialistkou na…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

16.3.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

16.3.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

20.4.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

20.4.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

13.5.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

13.5.2021

ONLINE

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

20.5.2021

Bratislava

JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Alena Huťanová

20.5.2021

ONLINE

JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.