Seminár

Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

Vladimír Šimko

Kurz je venovaný povinnostiam dopravcov, ktoré vyplývajú zo zákona o cestnej preprave. Lektor s bohatými praktickými skúsenosťami sa zameria aj na jednotný informačný systém v cestnej doprave a aktuálne súvisiace vyhlášky a nariadenia. Poučte sa z najčastejších priestupkov a vyhnite sa zbytočným pokutám.

Obsahová náplň

  • Všeobecné povinnosti dopravcu a ďalšie zákonné povinnosti dopravcu
  • Jednotný informačný systém v cestnej doprave a nadväznosti na obchodný register dopravcu
  • Živnostenský register a nadväznosti na obchodný register dopravcu, neplatné názvy cestnej dopravy v obchodnom registri podľa predchádzajúcich predpisov
  • Vyhláška č. 124/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  • Odborný dozor a oprávnenia odborného dozoru
  • Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o cestnej doprave
  • Súvisiace Nariadenia ES
  • Príklady z praxe

Komu je určený

Školenie je určené pre dopravcov, prepravcov a záujemcov o túto  problematiku

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Vladimír Šimko

Je členom komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Skúsený lektor, ktorý poskytuje tipy z praxe pri aplikácii zákona o cestnej doprave, o podnikaní v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

20.10.2021

ONLINE

Vladimír Šimko

20.10.2021

Bratislava

Vladimír Šimko

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.