Seminár

Zákon o cestnej doprave a jeho nadväznosti na zákonné povinnosti dopravcu

Vladimír Šimko

Kurz je venovaný povinnostiam dopravcov, ktoré vyplývajú zo zákona o cestnej preprave. Lektor s bohatými praktickými skúsenosťami sa zameria aj na jednotný informačný systém v cestnej doprave a aktuálne súvisiace vyhlášky a nariadenia. Poučte sa z najčastejších priestupkov a vyhnite sa zbytočným pokutám.

Obsahová náplň

  • Všeobecné povinnosti dopravcu a ďalšie zákonné povinnosti dopravcu
  • Jednotný informačný systém v cestnej doprave a nadväznosti na obchodný register dopravcu
  • Živnostenský register a nadväznosti na obchodný register dopravcu, neplatné názvy cestnej dopravy v obchodnom registri podľa predchádzajúcich predpisov
  • Vyhláška č. 124/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  • Odborný dozor a oprávnenia odborného dozoru
  • Priestupky a iné správne delikty podľa zákona o cestnej doprave
  • Súvisiace Nariadenia ES
  • Príklady z praxe

Komu je určený

Školenie je určené pre dopravcov, prepravcov a záujemcov o túto  problematiku

Časový harmonogram

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Vladimír Šimko

Je členom komisie dopravy, výstavby a cestovného ruchu pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti. Skúsený lektor, ktorý poskytuje tipy z praxe pri aplikácii zákona o cestnej doprave, o podnikaní v cestnej nákladnej doprave, osobnej doprave a taxislužbe.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

3.3.2022

ONLINE

Vladimír Šimko

3.3.2022

Bratislava

Vladimír Šimko

20.7.2022

ONLINE

Vladimír Šimko

20.7.2022

Bratislava

Vladimír Šimko

7.11.2022

ONLINE

Vladimír Šimko

7.11.2022

Bratislava

Vladimír Šimko

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.