Seminár

Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

Ing. Oľga Markovičová

Školenie je venované zákazkám pri zabezpečovaní realizácie investičných projektov z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov – služby, stavebné práce.

Obsahová náplň

  • Zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • Identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky
  • Služby – zadanie projektových prác, autorský dozor, prieskumné práce
  • Stavebné práce – zadanie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb
  • Praktické príklady z praxe
  • Diskusia

Popis

Viete, ako ovplyvňuje neznalosť pravidiel alebo nevhodná aplikácia ustanovení zákona o verejnom obstarávaní prípravu a realizáciu súťaží na zadanie zákaziek týkajúcich sa poskytovania služieb v oblasti stavebníctva a uskutočnenia stavebných prác?

Seminár je zameraný na identifikovanie potrieb súvisiacich s realizáciou investičných projektov a/alebo potrieb súvisiacich so správou nehnuteľného majetku. Sústredíme sa na výber vhodného postupu s cieľom podporiť profesionálny prístup osôb realizujúcich súťaže na zadanie zákaziek na poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác v oblasti stavebníctva, a tým podporiť efektívne a hospodárne rozhodovanie o vynakladaní verejných finančných prostriedkov.

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok.

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

1.2.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

24.3.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

30.7.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

5.10.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

2.12.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.