Seminár

Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

Ing. Oľga Markovičová

Školenie je venované zákazkám pri zabezpečovaní realizácie investičných projektov z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov – služby, stavebné práce.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

  • Zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • Identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky
  • Služby – zadanie projektových prác, autorský dozor, prieskumné práce
  • Stavebné práce – zadanie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb
  • Praktické príklady z praxe
  • Diskusia

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok.

Harmonogram školenia: Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor školenia: Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.