Seminár

Zadávanie zákaziek v oblasti stavebníctva

Ing. Oľga Markovičová

Školenie je venované zákazkám pri zabezpečovaní realizácie investičných projektov z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov – služby, stavebné práce.

Obsahová náplň

  • Zákon o verejnom obstarávaní – stručný prehľad na základe jeho štruktúry
  • Identifikácia súvisiacich právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky
  • Služby – zadanie projektových prác, autorský dozor, prieskumné práce
  • Stavebné práce – zadanie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb
  • Praktické príklady z praxe
  • Diskusia

Komu je určený

Zamestnanci povinných osôb podľa zákona o verejnom obstarávaní so základnými znalosťami a praktickými skúsenosťami z oblasti verejného obstarávania v trvaní aspoň 1 rok.

Lektor

Ing. Oľga Markovičová

Vykonáva konzultačnú a lektorskú činnosť. Venuje sa poskytovaniu poradenských služieb v oblasti územného plánovania, stavebného poriadku, verejného obstarávania a tvorby projektov. Zabezpečuje verejné obstarávanie v rámci projektov na zabezpečenie spolufinancovania z fondov EÚ pre obstarávateľov zo súkromného sektora a verejného sektora.

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

30.7.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

5.10.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

2.12.2021

Bratislava

Ing. Oľga Markovičová

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.