Seminár:
WEBINÁR: Manažment konfliktov a riešenie problémov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 13.00 - 15.00

Téma

WEBINÁR je príležitosťou pre účastníkov pochopiť základné axiómy konfliktu, zdrojom konfliktov a rôznym štýlom správania sa v konfliktoch, vedieť odlíšiť konflikt a nedorozumenie. Na tréningu je priestor na identifikáciu vlastného preferovaného štýlu riešenia problémových situácií a konfliktov a získanie spätnej väzby o jeho efektívnosti v rôznych situáciách. Absolventi WEBINÁRU získajú účinné stratégie na riešenie problémov a konfliktov, získajú efektívne nástroje na zvládanie emócií, nadobudnú zručnosť odolávať manipulatívnemu správaniu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 3.4.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Konflikt, prejavy, fázy, efektívne a neefektívne štýly riešenia konfliktu
 • Spoznanie vlastného správania sa pri riešení problémov a v konflikte, stereotypné reakcie
 • Zdroje konfliktov, konfliktné a nekonfliktné typy ľudí
 • Predchádzanie chybám a bariéram v komunikácii, spúšťače konfliktných situácií
 • Štýly reagovania, ich prejavy a dôsledky
 • Vhodné stratégie a spôsoby zvládania problémových situácií, odmietanie neprijateľných požiadaviek, reagovanie na kritiku, manipuláciu, hnev, agresivitu
 • Emócie v konflikte, oddelenie vecného jadra od emočného obalu, zvládanie negatívnych emócií
 • Konštruktívna „hádka“

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom WEBINÁRA Manažment konfliktov a riešenie problémov je získať informácie a efektívnych stratégiách riešenia konfliktných situácií a vedieť ich používať v praxi, identifikovať vlastné menej efektívne a stereotypné reakcie pri riešení problémov a v konflikte, naučiť sa zvládať  emócie a  zvýšiť toleranciu voči stresu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

všetkým, ktorí majú záujem o túto problematiku

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 13.00 - 15.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Manažment konfliktov a riešenie problémov

 • ONLINE
 • 3.4.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Cvičenie a zdokonaľovanie pamäti