Seminár:
WEBINÁR: INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-12:00

Téma

Získajte vedomosti v rámci WEBINÁRA, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 19.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
  • Metodika zberu štatistických údajov.
  • Postup pri príprave štatistických hlásení.
  • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Orientujte sa v problematike INTRASTATU!

Cieľom WEBINÁRA je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi.

WEBINÁR je určené osobám, ktoré  zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: INTRASTAT v roku 2020 od A do Z

  • ONLINE
  • 19.5.2020
  • Odborník z praxe
  • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  DL portál - doprava a logistika

Odborné publikácie:  Elektronický právnik