Webinár:
WEBINÁR: GDPR v čase epidemiologickej krízy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 10:30

Téma

Koronavírus spôsobil okrem zdravotných aj vážne hospodárske problémy a narušil tým existujúce právne vzťahy. V najbližších týždňoch a mesiacoch bude potrebné tieto problémy riešiť.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

 • Zabránenie šírenia pandémie a spracovanie osobných údajov zamestnancov
  • ktoré údaje je možné spracúvať?
  • o čom je potrebné zamestnancov informovať?
  • akým spôsobom je potrebné ich informovať?
 • Spracúvanie osobných údajov pri práci z domu (tzv. home office)
 • Spracúvanie osobných údajov zmluvných strán a kontaktných osôb
 • Zabránenie šírenia pandémie a spracovanie lokalizačných údajov
  • na aké účely je možné spracúvať lokalizačné údaje?
  • za akých podmienok?
  • komu je možné ich oznámiť?
 • Diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Koronavírus spôsobil okrem zdravotných aj vážne hospodárske problémy a narušil tým existujúce právne vzťahy. V najbližších týždňoch a mesiacoch bude potrebné tieto problémy riešiť.

S cieľom zamedzenia šírenia vírusu bolo zo strany všetkých relevantných subjektov pristúpené aj k zvýšenému spracúvaniu osobných údajov.

Uvedomujeme si, že otázka spracúvania osobných údajov je v tomto prípade pre mnohých „druhoradá“ a sústreďujú sa na riešenie závažnejších problémov. Pre tých, ktorí majú záujem, by sme však chceli prispieť k splneniu ich povinností podľa GDPR, aby sa mohli koncentrovať na odvrátenie iných vážnych dôsledkov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, manažérom, riaditeľom, účtovníkom

Lektor

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30