Webinár

WEBINÁR: Daň z príjmov právnických osôb v roku 2020

Firmy sa v tomto roku 2020 vysporadúvajú s dôsledkami pandémie a jednou z oblastí, ktorou sa tieto dôsledky zmierňujú je aj daň z príjmov, špeciálne daň z príjmov právnických osôb. Na zmiernenie dopadov slúžia mimoriadne opatrenia, ktorými sa má pomôcť firmám s náporom na likviditu spôsobeným výpadkom v príjmoch v dôsledku karanténnych opatrení.

Obsahová náplň

 • Legislatívny rámec dane z príjmov PO v roku 2020 - vzťah mimoriadnych opatrení k platnému zákonu o dani z príjmov
 • Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov PO - prehľad a ich zhrnutie
  • podanie daňového priznania v období pandémie,
  • alternatívny odpočet neuplatnených daňových strát za roky 2015 až 2018,
  • vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov z podaného daňového priznania,
  • platenie preddavkov na daň z príjmov PO, možnosť využitia inštitútu neplatenia preddavkov pri poklese tržieb, vrátenie rozdielu z vyšších preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania,
  • ostatné
 • Zisťovanie základu dane za rok 2020 a zmeny prijaté s účinnosťou od roku 2020 - základný prehľad
  • výdavky po zaplatení,
  • rezervy a opravné položky,
  • daňové a nedaňové výdavky,
  • odpočet daňovej straty,
  • zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky,
  • limitácia odpisov do výšky príjmov z prenájmu,
  • pravidlá nízkej kapitalizácie,
  • kontrolované transakcie so závislými osobami
  • ostatné.

Komu je určený

účtovníkom, ekonomickým riaditeľom, konateľom, majiteľom

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.