Webinár:
WEBINÁR: Daň z príjmov právnických osôb v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-13:00

Téma

Firmy sa v tomto roku 2020 vysporadúvajú s dôsledkami pandémie a jednou z oblastí, ktorou sa tieto dôsledky zmierňujú je aj daň z príjmov, špeciálne daň z príjmov právnických osôb. Na zmiernenie dopadov slúžia mimoriadne opatrenia, ktorými sa má pomôcť firmám s náporom na likviditu spôsobeným výpadkom v príjmoch v dôsledku karanténnych opatrení.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 28.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

 • Legislatívny rámec dane z príjmov PO v roku 2020 - vzťah mimoriadnych opatrení k platnému zákonu o dani z príjmov
 • Mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov PO - prehľad a ich zhrnutie
  • podanie daňového priznania v období pandémie,
  • alternatívny odpočet neuplatnených daňových strát za roky 2015 až 2018,
  • vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov z podaného daňového priznania,
  • platenie preddavkov na daň z príjmov PO, možnosť využitia inštitútu neplatenia preddavkov pri poklese tržieb, vrátenie rozdielu z vyšších preddavkov zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania,
  • ostatné
 • Zisťovanie základu dane za rok 2020 a zmeny prijaté s účinnosťou od roku 2020 - základný prehľad
  • výdavky po zaplatení,
  • rezervy a opravné položky,
  • daňové a nedaňové výdavky,
  • odpočet daňovej straty,
  • zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky,
  • limitácia odpisov do výšky príjmov z prenájmu,
  • pravidlá nízkej kapitalizácie,
  • kontrolované transakcie so závislými osobami
  • ostatné.

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Firmy sa v tomto roku 2020 vysporadúvajú s dôsledkami pandémie a jednou z oblastí, ktorou sa tieto dôsledky zmierňujú je aj daň z príjmov, špeciálne daň z príjmov právnických osôb. Na zmiernenie dopadov slúžia mimoriadne opatrenia, ktorými sa má pomôcť firmám s náporom na likviditu spôsobeným výpadkom v príjmoch v dôsledku karanténnych opatrení. Na webinári si zhrnieme tieto mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov. Okrem toho sa firmy z dôvodu prepadu tržieb začínajú zaoberať otázkou vyčíslenia základu dane za rok 2020. Preto si v skratke priblížime základné legislatívne zmeny platné od roku 2020 v oblasti zisťovania základu dane.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

účtovníkom, ekonomickým riaditeľom, konateľom, majiteľom

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 13:00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Daň z príjmov právnických osôb v roku 2020

 • ONLINE
 • 28.5.2020
 • Ing. Peter Horniaček
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.