Webinár:
WEBINÁR: Ako postupovať, ak firma nedokáže plniť svoje záväzky

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 14:00 - 15:00

Téma

Webinár zameraný na prehľad možností, ktoré má podnikateľský subjekt v prípade, ak v súčasnej dobe nedokáže plniť svoje záväzky.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

  • Zlúčenie spoločnosti
  • Likvidácia spoločnosti
  • Trestnoprávna zodpovednosť štatutárov za porušenie povinností a neplnenie záväzkov
  • Vládne opatrenia

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár zameraný na prehľad možností, ktoré má podnikateľský subjekt v prípade, ak v súčasnej dobe nedokáže plniť svoje záväzky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, riaditeľom, ekonómom, účtovníkom

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 14:00 - 15:00