Seminár

Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

JUDr. Štefan Pilár

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia vám poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientujeme vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je relatívne známa. Už menej známy je návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Plnenie povinnosti rovná sa vynakladanie finančných, materiálnych a personálnych kapacít.

Obsahom školenia bude:

  • vysporiadanie vzťahu kolidujúcich právnych predpisov,
  • vysvetlenie režimu ich uplatňovania,
  • identifikácie tých relevantných povinností, ktoré je nutné splniť a odlíšenie od ostatných „povinností“, ktoré je možné vďaka čiastočnej výluke z pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti ponechať bez povšimnutia.

Komu je určený

Verejnej správe

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Štefan Pilár

Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala

V súčasnosti pôsobí ako senior právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

19.5.2023

ONLINE

JUDr. Štefan Pilár

19.5.2023

Bratislava

JUDr. Štefan Pilár

18.9.2023

ONLINE

JUDr. Štefan Pilár

18.9.2023

Bratislava

JUDr. Štefan Pilár

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.