Seminár

Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

JUDr. Štefan Pilár

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia vám poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientujeme vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je relatívne známa. Už menej známy je návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Plnenie povinnosti rovná sa vynakladanie finančných, materiálnych a personálnych kapacít.

Obsahom školenia bude:

  • vysporiadanie vzťahu kolidujúcich právnych predpisov,
  • vysvetlenie režimu ich uplatňovania,
  • identifikácie tých relevantných povinností, ktoré je nutné splniť a odlíšenie od ostatných „povinností“, ktoré je možné vďaka čiastočnej výluke z pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti ponechať bez povšimnutia.

Komu je určený

Verejnej správe

Harmonogram školenia: Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

JUDr. Štefan Pilár

JUDr. Štefan Pilár, SIGNUM legal s.r.o., partner a advokát, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti

Partner advokátskej kancelárie SIGNUM legal, advokát s 8 ročnou praxou v advokácii so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, právo informačných technológií, umelú inteligenciu (AI) a elektronický podpis. Súčasťou jeho…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.