Seminár

Vzťah zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

JUDr. Štefan Pilár

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je známa. Počas školenia vám poskytneme návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Zorientujeme vás v požiadavkách právnych predpisov, pravidlách a podmienkach ich uplatnenia tak, aby ste zbytočne neplnili také povinnosti, ktoré sa od vás nevyžadujú.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

Kolízia zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe je relatívne známa. Už menej známy je návod na správnu aplikáciu požiadaviek týchto právnych predpisov. Plnenie povinnosti rovná sa vynakladanie finančných, materiálnych a personálnych kapacít.

Obsahom školenia bude:

  • vysporiadanie vzťahu kolidujúcich právnych predpisov,
  • vysvetlenie režimu ich uplatňovania,
  • identifikácie tých relevantných povinností, ktoré je nutné splniť a odlíšenie od ostatných „povinností“, ktoré je možné vďaka čiastočnej výluke z pôsobnosti zákona o kybernetickej bezpečnosti ponechať bez povšimnutia.

Komu je určený

Verejnej správe

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrácia
9:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka
11:00 - 12:00 - prednáška


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

JUDr. Štefan Pilár

Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala

V súčasnosti pôsobí ako senior právnik so zameraním na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov a IT právo. Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s GDPR či problematiku kybernetickej bezpečnosti. Podieľa…

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

18.9.2023

ONLINE

JUDr. Štefan Pilár

18.9.2023

Bratislava

JUDr. Štefan Pilár

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.