Seminár

Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie

Ing. Karel Petr Ph.D.

Školenie je venované tvorbe výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem. Tento seminár je určený pracovníkom v strojárstve, ktorí sa zaoberajú tvorbou výkresovej dokumentácie (konštruktéri, pracovníci vývoja, inžinieri, manažéri kvality) a jej použitím vo výrobe (vedúci výroby). Určité znalosti o nevyhnutnosti a metódach predpisovania presnosti na výkresoch by mali mať aj manažéri, ktorí prichádzajú do styku s technickými dokumentmi, napríklad pri dohadovaní zákaziek.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie

 • Informácie k zobrazovaniu a kótovaniu podľa ISO noriem
 • Medzinárodné a národné technické normy na tvorbu a čítanie výkresov, obsah a realizácia výkresov. Platnosť a záväznosť slovenských technických noriem
 • Celosvetovo používané pravidlá na zobrazovanie na technických výkresoch, metódy premietania
 • Použitie typov čiar a ich určenie na kreslenie pohľadov, rezov a prierezov, a ďalších
 • Pravidlá kótovania podľa medzinárodných noriem (ISO)
 • Kótovanie geometrických prvkov na súčastiach (priemerov, oblúkov, polomerov, gulí, skosených hrán, opakujúcich sa prvkov, n-hranov, atď.)
 • Kótovanie kužeľov (funkčných, voľných)
 • Zobrazovanie a kótovanie konštrukčných prvkov. Kreslenie a označovanie skrutkových spojov, zváraných a spájkovaných spojov
 • Zapisovanie medzných odchýlok dĺžkových a uhlových rozmerov
 • Predpisovanie požiadaviek na štruktúru povrchu
 • Hrany neurčitých tvarov – ČSN ISO 13715
 • Značenie spojovacieho materiálu (skrutky, matice…)
 • Značenie polotovarov

Komu je určený

Tento seminár je určený pre pracovníkov v strojárstve, ktorí sa zaoberajú tvorbou výkresovej dokumentácie (konštruktéri, pracovníci vývoja, inžinieri, manažéri kvality) a jej použitím vo výrobe (vedúci výroby). Určité znalosti o nevyhnutnosti a metódach predpisovania presnosti na výkresoch by mali mať aj manažéri, ktorí prichádzajú do styku s technickými dokumentmi, napríklad pri dohadovaní zákaziek.

Harmonogram školenia: Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 11:30 - prednáška
11:30 - 12:30 - obed
12:30 - 14:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie

Ing. Karel Petr Ph.D.

Absolvent Fakulty strojníckej ČVUT v Prahe, kde pôsobí ako odborný asistent v oblasti tvorby výkresovej dokumentácie podľa ISO GPS a ďalej v odbore konštrukcie, pevnostných výpočtov metódou konečných prvkov (MKP) a realizuje školenia v oblasti výkresovej dokumentácie (ISO GPS). Člen Technickej normalizačnej komisie pre rozmerové a geometrické…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.